Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se přes) (přes) co attraversare qc, po čem andare, passare per/attraverso qcPřejděte ulici.Attraversi la strada.
  2. (k druhé straně) ke komu/čemu passare a q/qcpřejít k nepříteli/ke konkurencipassare al nemico/alla concorrenza
  3. (vlastnicky) na koho passare a q
  4. (změnit činnost ap.) z čeho k čemu, z čeho na co passare, cambiare da qc in/a qc, odkud kam(změnit místo, klub) trasferirsi da qc a qcPřejděme k věci.Veniamo al punto.přejít do útokupassare all'offensiva
  5. (v hovoru ap.) na koho/co passare a q/qcpřejít na jiné témacambiare il tema
  6. (změnit se) v co cambiare in qc, passare a qc
  7. (projít kolem) kolem koho/čeho passare vicino/davanti a qc
  8. (zajít dál) co superare, andare oltre qc
  9. (letmo vykonat) percorrere, po čem attraversare qc
  10. (pominout) passare(ustat) cessare(skončit) finire

Vyskytuje se v

hranice: přejít/přejet/překročit hraniceattraversare il confine

ofenziva: přejít do ofenzivypassare all'offensiva

kulhavě: Přešel kulhavě ulici.Ha attraversato la strada zoppicando.

attraversare: attraversare la stradapřejít ulici

contrattacco: passare al contrattaccopřejít do protiútoku

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

passare: passare sopra qcpřejít (bez povšimnutí), ignorovat, přehlížet co nedostatky ap.

punto: venire al puntopřejít k věci

rosso: passare col rossoprojet/přejít na červenou

scendere: scendere a retepřesunout se k soupeřově brance ve fotbale, (pře)jít na síť v tenise

strada: attraversare la stradapřejít (přes) ulici

dunque: Vieni al dunque.Zkrať to., Přejdi k věci.

offensiva: Passarono all'offensiva.Přešli do útoku.

passare: Il mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.

passare: Ti passerà!To přejde!

punto: Veniamo al punto.Přejděme k věci.

croce: abbracciare la crocestát se křesťanem, přejít na křesťanství