Hlavní obsah

projít

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kudy passare, andare, camminare per dove
  2. (prohlédnout) co scorrere, guardare (velocemente) qc(prolistovat) sfogliare qc
  3. (prochodit) percorrere (a piedi)(procestovat) viaggiare, girare
  4. (proniknout) čím passare, farsi strada, penetrare attraverso qc
  5. (přejít) kolem koho/čeho passare davanti/vicino a q/qc
  6. (být schválen) essere approvato/-a, passareNávrh zákona neprošel.La proposta di legge non è stata approvata.
  7. (beztrestně vyváznout) co komu farla francaProšlo mu to.L'ha fatta franca.To ti (jen tak) neprojde.Non la passerai liscia.
  8. (absolvovat) čím sottoporsi a qc, subire qc(dokončit) completare qc

Vyskytuje se v

letmo: letmo projít/prolistovat časopis ap.dare una scorsa/sfogliata a qc

povšimnutí: projít bez povšimnutípassare inosservato/-a

jít: Jdu se projít/nakupovat.Vado a fare una passeggiata/la spesa.

kolem: Prošli kolem nás.Sono passati vicino a noi.

okolo: Prošel okolo mě.È passato vicino a me.

parlament: Návrh prošel parlamentem.Il disegno di legge è stato approvato dal parlamento.

projít se: Pojďme se projít.Andiamo a fare una passeggiata.

výchova: projít přísnou výchovouavere un'educazione rigida

vývoj: projít vývojemsubire lo sviluppo

dare: nechat projít koho, dát přednost komudare il passo a q

davanti: (pro)jít okolo čehoandare davanti a qc

fare: jít se projítfare una passeggiata

passare: nechat projít koholasciare/far passare q

passo: nechat projít, dát přednost ve dveřích ap.cedere/dare il passo

reduce: projít si čím, mít za sebou co těžkou zkušenost ap.essere reduce da qc

ripassata: znovu si projít, zopakovat si co, překontrolovat, (znovu) zkontrolovat codare una ripassata a qc

strada: projít/procpat se davemfarsi strada tra la folla

subire: projít změnami, prodělat změnysubire cambiamenti

trasformazione: projít proměnou, proměnit se, změnit sesubire una trasformazione

vivere: prožít (si) peklo, projít peklemvivere un inferno

calcare: (pro)jít pěšinoucalcare un sentiero

caro: To tě přijde draho!, To ti neprojde!La pagherai cara!

inosservato: projít bez povšimnutípassare inosservato

passata: prolétnout/projít novinydare una passata al giornale

passeggiata: jít na procházku, jít se projít/projetandare a fare una passeggiata

percorrere: Prošel celý kraj.Ha percorso tutta la regione.

promuovere: Prošel. u zkouškyÈ stato promosso.

vicino: Prošli kolem nás.Sono passati vicino a noi.

trafila: oběhat úřady pro získání potvrzení ap., projít úřednickou proceduroufare la trafila burocratica

projít: Návrh zákona neprošel.La proposta di legge non è stata approvata.