Hlavní obsah

piede

Podstatné jméno mužské

  1. noha od kotníku dolů, chodidlo, tlapa zvířecíIn piedi!Vstaň(te)!Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.Andiamo a piedi.Jdeme pěšky.È in piedi dalle sei.Je vzhůru od šesti.a piedi nudibosky, nabosotra i piedipod nohamain piedina nohou, vstoje, na nohyessere in piedistát, být na noháchin punta di piedina špičkáchsu due piediihned, neprodlenědalla testa ai piediod hlavy až k patěa piede liberona svobodě být vyšetřovánposto in piedimísto k stánímettere piede in qcvstoupit, vkročit kamavere un piede nella fossabýt jednou nohou v hroběPied'arm!K noze zbraň!
  2. noha stolu, pat(k)a sloupu ap.piede di colonnapata sloupu
  3. piedi úpatí hory ap.ai piedi del montena úpatí hory
  4. (spodní) stonek, košťál rostlinprendere piedezakořenit, i přen. (u)chytit se, ujmout se nové ap.
  5. stopa délková míra
  6. stopa v časoměrném verši
  7. pata kolmice

Vyskytuje se v

pianta: pianta (del piede)chodidlo, šlapka část nohy

a: andare a piedijít pěšky

andare: andare a piedijít pěšky

balzare: balzare in piedivyskočit na nohy

capo: da capo a piediod hlavy k patě

cavalletto: cavalletto a tre pieditrojnožka

collo: collo del piedenárt nohy

equino: med. piede equinokoňská noha

fallo: fallo di piedepřešlap, chyba nohou v tenise

in: entrare in punta di piedivejít po špičkách

mettere: mettere in piedi qczaložit co

mettere: přen. mettere i piedi in testa/sul collo a qovládnout koho

nudo: a piedi nudinaboso, bosky

palla: essere la palla al piede di qbýt pro koho koulí na noze/velkou zátěží

pestare: pestare i piedidupat, podupávat

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

posto: posti in piedimísta na stání

punta: camminare in punta di piedijít po špičkách

restare: restare in piedizůstat stát

rimettere: rimettere piede in un luogovrátit se

rimettere: rimettere in piedi qpostavit koho znovu na nohy uzdravit

schiacciare: schiacciare un piede a qšlápnout/dupnout komu na nohu

stare: stare in piedistát na nohou

strascicare: strascicare i piediploužit se, štrachat se, šourat se

strisciare: strisciare i piedišoupat nohama

tenersi: tenersi in piediudržet se na nohou

trascinare: trascinare i piedicourat se, šourat se

turismo: turismo a piedipěší turistika

zoppo: essere zoppo dal piede destrokulhat na pravou nohu

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

circolare: Qui si circola solo a piedi.Tady se chodí jen pěšky.

forzare: Il piede forza nella scarpa.Noha je v botě příliš zmáčknutá.

malapena: Riusciva a malapena a stare in piedi.Sotva/Tak tak se držel na nohou.

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama

percorrere: Hanno percorso 30 km a piedi.Urazili 30 km pěšky.

pezzo: Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.

dormire: dormire in piedispát vestoje, padat únavou

morire: přen. hovor. morire con le scarpe (ai piedi)(najednou) natáhnout bačkory/brka náhle zemřít

muovere: non muovere piedenehnout se z místa

puntare: puntare i piedipostavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit se

scarpa: non avere scarpe ai piedibýt chudý jako kostelní myš, mít holý zadek být chudý

testa: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

togliersi: Togliti dai piedi/di mezzo!Uhni!, Vypadni!

tomba: avere un piede nella tombabýt jednou nohou v hrobě

zappa: přen. darsi la zappa sui piedipodřezat si pod sebou větev, naběhnout si, uškodit si