Hlavní obsah

girare

Tranzitivní sloveso

 1. qc (o)točit, otáčet čím klíčem, volantem ap.girare il volantetočit volantemgirare il rubinettootočit kohoutkem
 2. qc otočit, obrátit co změnit polohu ap.Giralo verso di me.Otoč to ke mně.
 3. qc otočit co do opačného směrugirare le spalle a qotočit se zády ke komugirare la paginaobrátit stránku
 4. promíchat, zamíchat polévku ap.
 5. qc zahnout, zabočit kolem čeho, obkružovat cogirare l'angolozahnout za roh
 6. prochodit město ap., objet, projezdit, zcestovat svět ap.Ha girato il mondo.Sjezdil celý svět.girare per i negozichodit po obchodech
 7. qc obejít, objet co překážku ap., vyhnout se čemugirare il discorsozměnit téma, obrátit list
 8. předat/poslat dál, vyřídit vzkaz ap., dát kolovat
 9. (na)točit, natáčet film, filmovatIl film fu girato in due mesi.Film byl natočen za dva měsíce.

Intranzitivní sloveso

 1. točit se, otáčet se kolem své osy ap.La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.Mi gira la testa.Točí se mi hlava.Mi fa girare la testa.Točí se mi z toho hlava.
 2. kroužit, obíhat, pohybovat se dokolagirare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše
 3. obíhat, kolovat, cirkulovatGirano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.
 4. jít, šlapat proces ap., dařit se být ve správných kolejíchgirare a vuotoběžet naprázdno motor
 5. zatáčet, zahýbat, zabočovat měnit směrIl viale gira a sinistra.Cesta zahýbá doleva.
 6. vést/táhnout se kolem, obkružovat, obklopovat být po obvodu ap.

Vyskytuje se v

giro: giriotáčky, obrátky motoru ap.

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

fare: fare un giroprojet se

fare: far girare qcroztočit co

girata: dare una girata a qcotočit čím

girata: girata in biancobianko indosament, prázdný rubopis

giro: in girokolem, dokola

giro: mat. angolo giroplný úhel

giro: dare un giro a qcotočit čím jednou dokola ap.

giro: dare un giro di vite a q/qcomezit, přiškrtit co, skřípnout koho, došlápnout si na koho, utnout tipec komu zpřísnit podmínky ap.

giro: 5000 giri al minuto5000 otáček za minutu

giro: fare un giro in autojet se projet autem

giro: andare in giropotulovat se, potloukat se, trajdat

giro: essere sempre in girobýt pořád v tahu na cestách

giro: nel giro di qcv průběhu, během čeho, po, za

giro: nel giro di pochi anniv rozmezí/průběhu několika let

interno: girare gli internitočit interiéry

intorno: girare intornotočit se dokola

limitatore: tecn. limitatore dei giriomezovač otáček

minimo: girare al minimoběžet na volnoběh

mondo: girare il mondojezdit po světě, procestovat svět

per: girare per i negozichodit po obchodech

pista: giro di pistazávodní okruh

rovescio: girare qc a rovescioobrátit co naruby

tallone: girare sui talloniudělat čelem vzad

turistico: giro turisticopoznávací zájezd, vyhlídková jízda

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

correre: Ha corso il Giro d'Italia.Absolvoval Giro d'Italia.

giro: sport un giro di pistaokruh trati

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

giro: vincere con un giro di vantaggiovyhrát s náskokem jednoho kola

giro: giro viziosobludný kruh

giro: Il dottore sta facendo il suo giro.Doktor má vizitu/obchází pacienty.

giro: È il tuo giro.Jsi na řadě.

intorno: Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše.

prendere: Mi prendi in giro?Děláš si ze mě srandu?

tra: Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

angolo: dietro/girato l'angoloza rohem blízko

giro: prendere in giro qdělat si legraci z koho, střílet si, dobírat si koho

giro: giro d'Italia(cyklistický) závod kolem Itálie

schiena: voltare/girare la schiena a qobrátit se zády ke komu