Hlavní obsah

prendere

Tranzitivní sloveso

 1. vzít, uchopit, chytitMi prendi in giro?Děláš si ze mě srandu?prendere q in parolavzít koho za slovo
 2. (silně) zaujmout, vtáhnout kniha ap.
 3. q come jednat s kým jak, (za)chovat se ke komu jakprendere q con le buonejednat s kým po dobrémprendere q con le cattivešpatně zacházet s kýmprendere a calci qzkopat koho
 4. chytit míč v letu ap.
 5. zadržet, zajmout zločince ap.
 6. chytit, ulovit
 7. zmocnit se, uchvátit mocprendere la parolaujmout se slova
 8. sebrat, šlohnout, ukrást
 9. vzít soupeři figurku ap.
 10. q překvapit koho nachytit v situaci
 11. svést koho, zmocnit se sexuálně
 12. pochopit, porozumět
 13. q per qc brát, považovat, mít koho za kohoPer chi mi prendi?Za koho mě máš?
 14. prenderla vzít/brát (si) to jakNon te la prendere!Neber si to tak!
 15. vzít si úvěr ap.prendere in affitto un'autopronajmout si autoprendere del denaro in prestitopůjčit si peníze z bankyprendere i bagagli alla stazionevyzvednout zavazadla z nádraží
 16. pořídit si, koupit si
 17. dát si, vzít si jídlo ap.Che cosa prendi?Co si dáš?Prendo un caffè.Dám si kávu.
 18. qc jet čím dopr. prostředkem, letět letadlemHo preso la macchina.Jel jsem autem.prendere l'autobusjet autobusem
 19. učinit, přijmout rozhodnutí ap.Prende troppo spazio.Zabírá příliš mnoho místa.prendere una decisionerozhodnout seprendere colorezbarvit seprendere il soleopalovat seprendere praticazískat praxiprendere il frescojít na čerstvý vzduchprendere le misurepřijmout opatření
 20. q vyzvednout koho ze školy, práce, domu ap.
 21. vzít k sobě, adoptovat psa ap.
 22. přijmout pracovníka ap.
 23. vzít, zabrat, vyobrazit pořídit záběrprendere la foto di q/qcvyfotit koho/co
 24. vyrazit směrem, vydat se cestou, po silniciDevi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.
 25. dostat, chytit nemoc ap.prendere il raffreddorenachladit se, nastydnout
 26. pobírat, brát plat ap.Quanto prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?prendere lo stipendiopobírat plat
 27. qc per qc chtít co za co částkuQuanto ti prende?Kolik po tobě chce?
 28. získat, obdržet energii ap.Devo prendere aria.Musím jít na vzduch.prendere coraggioosmělit seprendere originepocházet odkud
 29. dostat pocit ap.prendere pauradostat strach, zaleknout se
 30. chytit signál

Vyskytuje se v

sottogamba: prendere qc sottogambabrát co na lehkou váhu

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

affitto: prendere in affitto qc(pro)najmout si co, vzít si co do nájmu

allungare: allungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro co

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

appunto: prendere un appuntoudělat si poznámku

ardire: prendere/infondere ardiresebrat/dodat odvahu

ascensore: prendere l'ascensorejet výtahem

assalto: prendere d'assaltovzít útokem

atto: prendere atto di qcvzít na vědomí co

avvio: prendere l'avviorozjet se, rozběhnout se, začít o projektu ap.

batosta: prendere una batostadostat nakládačku

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

benvolere: prendere a benvolere qoblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád koho

boccata: prendere una boccata d'arianadýchat se čerstvého vzduchu

botta: prendere a botte qzřezat koho, podat si koho, nařezat komu

braccio: prendere in braccio qvzít koho do náručí

buono: prendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co

calcio: prendere a calci qzkopat, dokopat koho

calore: prendere un colpo di caloredostat úpal

cantonata: prendere una cantonataudělat chybu/botu

cautela: prendere le cautele necessariepřijmout nezbytná preventivní opatření

cazzotto: prendere q a cazzottizmlátit koho

collottola: prendere/afferrare a q/qc per la collottolachytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígr

colpo: prendere un colpo di freddonachladit se, nachladnout, prochladnout

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

consegna: prendere in consegna qcpřevzít co, provést přejímku čeho o zásilce ap.

considerazione: prendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co

contropiede: prendere q in contropiedezaskočit koho

corso: prendere corsi di inglesechodit na kurzy angličtiny

coscienza: prendere coscienza di qcuvědomit si co

culo: prendere q per il culodělat si prdel z koho, vydrbat s kým

decisione: prendere una decisioneučinit rozhodnutí

dimestichezza: prendere dimestichezza con qcseznámit se s čím, získat znalost čeho

effetto: prendere effettonabýt účinnosti zákon ap.

esame: prendere in esame(pře)zkoumat, (z)kontrolovat, posoudit

esempio: prendere esempio da qbrát/vzít si z koho příklad

feria: prendere le ferievzít si dovolenou

fiato: (ri)prendere fiatopopadnout dech odpočinout si

fondello: prendere q per i fondellidělat si z koho legraci, tropit si z koho žerty

freddo: prendere freddonachladit se

fregatura: prendere una fregaturanechat se napálit, naběhnout si

gol: segnare/prendere un goldát/dostat gól

leggero: prendere alla leggerabrát na lehkou váhu

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

lode: prendere 30 e lodedostat nejvyšší možný počet bodů u zkoušky

lunghezza: prendere la lunghezza di qczměřit délku čeho

mare: prendere il marevyplout z přístavu

marito: prendere maritovdát se

metropolitana: prendere la metropolitanajet metrem

mira: prendere la mirazamířit

misura: prendere la misura di qc(z)měřit co, vzít míru na co

modello: prendere a modello q/qcvzít si za vzor koho/co

moglie: prendere in moglie qvzít si za ženu koho

mossa: prendere le mosse da qcvycházet z čeho film z románu ap.

multa: prendere una multadostat pokutu

noleggio: prendere qc a noleggiopronajmout si co

nolo: prendere a nolo qc da q(pro)najmout si, půjčit si co od koho za poplatek

nota: prendere delle notedělat si poznámky

nudo: prendere il sole a torso nudoopalovat se nahoře bez

odio: prendere in odio q/qczačít nenávidět/nesnášet koho/co

ostaggio: dare/prendere q in ostaggiovzít (si) koho jako rukojmí

parte: prendere parte a qczúčastnit se čeho

partito: partito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelost

passare: passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho

paura: prendere paura di qcdostat strach z čeho, polekat se čeho

pedata: prendere q a pedatenakopat koho/komu

per: prendere per moglievzít si za ženu

peso: prendere/aumentare di pesopřibrat (na váze)

pianoforte: prendere lezioni di pianofortechodit na hodiny klavíru

piede: prendere piedezakořenit, i přen. (u)chytit se, ujmout se nové ap.

piega: prendere una buona piegaobrátit se k lepšímu

pillola: prendere la pillolabrát antikoncepci

posizione: přen. prendere posizionezaujmout stanovisko

possesso: prendere possesso di qcpřevzít co (do vlastnictví), přen. ujmout se funkce ap.

posto: prendere postosednout si

precauzione: prendere precauzioniučinit/přijmout (preventivní) opatření

presa: essere alle prese con qcbojovat s čím

prestito: prendere in prestito qc(vy)půjčit si co

provvedimento: prendere provvedimenti contro qpřijmout opatření proti komu

pugno: prendere a pugni qzřezat, zmlátit koho pěstmi

quota: prendere quotanabrat výšku

rapimento: essere preso da rapimentobýt (jako) u vytržení

rimorchio: prendere a rimorchio q/qcvzít do vleku koho/co

rimorso: essere preso dai rimorsimít výčitky

rincorsa: prendere la rincorsarozběhnout se skokan ap.

risoluzione: prendere una risoluzioneučinit rozhodnutí, rozhodnout (se)

sassata: prendere a sassate q(začít) kamenovat koho, házet kameny po kom

sberla: prendere a sberle qdát pár facek komu, zfackovat koho

sbornia: prendere una sborniaožrat se, namazat se, nalít se, zkárovat se

sbronza: prendere una sbronzaožrat se, namazat se, nalít se, zkárovat se

schiaffo: prendere q a schiaffizfackovat, proplesknout koho, nafackovat, dát pár facek komu

scorciatoia: prendere una scorciatoiavzít to zkratkou

scossa: prendere la scossadostat ránu (proudem)

scuffia: prendere una scuffia per qhovor. zabouchnout se do koho

antikoncepce: prendere la pillolabrát antikoncepci

brát si: prendere q per marito/in mogliebrát si koho za muže/ženu

cesta: prendere una scorciatoiazkrátit si cestu

čerpat: prendere le ferie, form. godere delle feriečerpat dovolenou

dostat: prendere paura, impaurirsidostat strach

dovolená: prendere una settimana di ferievzít si týden dovolenou

gól: prendere un goldostat gól

hlt: prendere un sorso di qcdát si hlt čeho

hodina: prendere lezioni di cantochodit na hodiny zpěvu

hypotéka: prendere un mutuo per comprare una casavzít si hypotéku na dům

iniciativa: prendere iniziativachopit se iniciativy, projevit iniciativu

jídlo: prendere qualcosa da mangiaredát si něco k jídlu

krok: fare i passi necessari, prendere le misure necessariepodniknout nutné kroky

legrace: scherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qcdělat si legraci z čeho

lék: prendere medicineužívat/brát léky

míra: prendere le misure di/a qvzít komu míru (na šaty)

nabrat: prendere/acquistare velocitànabrat rychlost

naproti: venire a prendere/aspettare qpřijít komu naproti na nádraží ap.

náruč: prendere q in bracciovzít koho do náručí

objížďka: prendere la deviazionejet objížďkou

odvetný: prendere misure di rappresagliapodniknout odvetná opatření

ohled: avere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qcbrát ohled na co

opalování: prendendo il solepři opalování

opatření: prendere provvedimenti/misureučinit/podniknout/přijmout opatření

past: prendere q nella trappola, intrappolare qchytit koho do pasti

podniknout: prendere provvedimentipodniknout opatření

pokuta: prendere/ricevere una multa per qcdostat pokutu za co

postoj: prendere un atteggiamento verso qczaujmout postoj k čemu

poznámka: prendere appuntidělat si poznámky

prášek: prendere le compressebrát prášky

předávkovat: farsi un'overdose, prendere una dose eccessiva di qcpředávkovat se čím

převzít: prendere possesso di qcpřevzít (do vlastnictví) co

přihlédnutí: considerando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qcs přihlédnutím k čemu

přijít: venire a prendere q/qcpřijít pro koho/co vyzvednout

příklad: prendere esempio da q/qcvzít/brát si z koho/čeho příklad

psát: prendere nota di qcpsát si co zapisovat si

půjčka: prendere un prestitovzít si půjčku

rozhodnutí: prendere una decisioneučinit rozhodnutí

rukojmí: prendere/tenere q in ostaggiovzít/držet koho jako rukojmí

sejmout: prendere le impronte digitalisejmout otisky prstů

schůzka: fissare/prendere un appuntamento con qdomluvit/dojednat si schůzku s kým

sjednat: fissare/prendere un appuntamentosjednat si schůzku

spád: aumentare di velocità, acquistare/prendere velocitàdostat spád nabírat obrátky

spoj: prendere/perdere la coincidenzachytit/zmeškat spoj

stavit se: passare/venire a prendere qstavit se pro koho

strach: prendere paura, impaurirsidostat strach

běžet: È corso a prendere l'autobus.Běžel na autobus.

dát: Che cosa prendi da bere?Co si dáš k pití?

dělat: Prendete appunti.Dělejte si poznámky.

brát: prendere le misurebrát míry