Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

cvik: získat cvik v čemimpratichirsi in qc

kontrola: získat kontrolu nad čímottenere il controllo su qc

kritika: získat/vysloužit si dobré kritikyricevere critiche positive/favorevoli

náklonnost: získat čí náklonnostconquistare il favore di q

náskok: získat/vytvořit si náskokottenere un vantaggio

pověst: získat si pověstacquisire una reputazione

praxe: získat praxiacquisire (la) pratica

přístup: získat přístup kamottenere l'accesso a qc, dostat se k accedere a qc

přízeň: získat si přízeň kohoguadagnarsi il favore di q

sympatie: získat si čí sympatieconquistare il favore di q

výhoda: získat výhodu nad kýmprendere il sopravvento su q

zkušenost: získ(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienza

zpět: získat co zpětriprendere qc, riacquistare qc

křeslo: Získali 12 křesel v parlamentu.Hanno ottenuto dodici seggi parlamentari.

podařit se: Podařilo se mi to získat.Sono riuscito a ottenerlo.

poznatek: získat cenné poznatky o čemacquisire preziose conoscenze su qc

stipendium: získat stipendiumricevere la borsa di studio