Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co perdere, smarrire qcZtratil jsem peněženku.Ho perso il portafoglio.
  2. (život ap.) co perdere qcztratit vědomíperdere conoscenza
  3. (promarnit) co perdere qc
  4. (úmrtím) koho perdere q

Vyskytuje se v

iluze: ztratit iluze o kom/čemperdere le illusioni su q/qc

panenství: ztratit panenstvíperdere la verginità

pojem: ztratit pojem o časeperdere la nozione del tempo

vědomí: ztratit vědomíperdere la coscienza

od, ode: Ztratil jsem klíče od auta.Ho perso le chiavi della macchina.

orientace: ztratit orientaciperdere l'orientamento

rovnováha: Ztratil rovnováhu.Ha perso il suo equilibrio.

zrak: ztratit zrak oslepnoutperdere la vista

ztracený: Nic není ztraceno.Niente è perso.

ztratit se: Ztratili jsme se.Ci siamo persi.

hlava: ztratit hlavuperdere la testa

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.Ho perso il filo (del discorso).

řeč: ztratit řečoněmět ammutolirsi, rimanere ammutolito, z překvapení ap. rimanere senza parole

slovo: ztratit slovo za kohomettere una buona parola per q, intercedere per q

tvář: zachovat si/ztratit tvářsalvare/perdere la faccia

conoscenza: ztratit/(znovu) nabýt vědomíperdere/riacquistare (la) conoscenza

coraggio: ztratit odvahuperdersi di coraggio

coscienza: ztratit vědomí, upadnout do bezvědomíperdere coscienza

equilibrio: ztratit rovnováhuperdere l'equilibrio

forza: ztratit síluperdere le forze

impiego: najít/ztratit zaměstnánítrovare/perdere l'impiego

lucido: ztratit leskperdere il lucido

memoria: ztratit paměťperdere la memoria

onore: ztratit čestperdere l'onore

parola: ztratit řeč, oněmět úžasem ap.perdere la parola

pazienza: mít/ztratit trpělivostavere/perdere la pazienza

perdere: ztratit sluch/zrak/chuťperdere l'udito/la vista/l'appetito

perso: ztratit seandare perso

prestigio: ztratit prestižperdere il prestigio

reputazione: zničit si/ztratit dobrou pověstrovinarsi/perdere la reputazione

sapore: ztratit chuťperdere di sapore

senso: ztratit vědomíperdere i sensi

speranza: ztratit veškeré naděje na coperdere ogni speranza di qc

udito: ztratit sluch, ohluchnoutperdere l'udito

voce: ztratit hlas, přen. nebýt schopen slovaperdere la voce

autocontrollo: Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.Ha perso l'autocontrollo.

decadere: ztratit právo na codecadere dal diritto a qc

filo: Ztratil jsem nit.Ho perso il filo.

orfano: Zemřel mu otec., Ztratil otce.È orfano di padre.

perdersi: Ztratili jsme se v lese.Ci siamo persi nel bosco.

bandolo: ztratit nit příběhu ap.perdere il bandolo

bussola: být dezorientovaný/zmatený, ztratit směrperdere la bussola

cognizione: ztratit pojem o časeperdere la cognizione del tempo

senno: přijít o rozum, ztratit rozum, zbláznit seperdere il senno, uscir di senno

smarrire: přijít o rozum, ztratit rozumsmarrire la ragione

spendere: ztratit slovo, přimluvit se za kohospendere una parola per q

uscire: zešílet, zbláznit se, ztratit rozumuscire di senno

ztratit: ztratit vědomíperdere conoscenza