Hlavní obsah

promarnit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

sprecare: promarnit šanci, neproměnit šancisport sprecare la palla

promarnit: Promarnil jsi příležitost...Hai perso l'opportunità di...