Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

cvik: získat cvik v čemimpratichirsi in qc

kontrola: získat kontrolu nad čímottenere il controllo su qc

kritika: získat/vysloužit si dobré kritikyricevere critiche positive/favorevoli

náklonnost: získat čí náklonnostconquistare il favore di q

náskok: získat/vytvořit si náskokottenere un vantaggio

pověst: získat si pověstacquisire una reputazione

praxe: získat praxiacquisire (la) pratica

přístup: získat přístup kamottenere l'accesso a qc, dostat se k accedere a qc

přízeň: získat si přízeň kohoguadagnarsi il favore di q

sympatie: získat si čí sympatieconquistare il favore di q

výhoda: získat výhodu nad kýmprendere il sopravvento su q

zkušenost: získ(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienza

zpět: získat co zpětriprendere qc, riacquistare qc

křeslo: Získali 12 křesel v parlamentu.Hanno ottenuto dodici seggi parlamentari.

podařit se: Podařilo se mi to získat.Sono riuscito a ottenerlo.

poznatek: získat cenné poznatky o čemacquisire preziose conoscenze su qc

stipendium: získat stipendiumricevere la borsa di studio

accesso: získat přístup kamottenere l'accesso a qc

amare: získat si láskufarsi amare

battere: překonat rekord, získat prvenstvíbattere un primato

benvolere: získat si přízeň kohofarsi benevolere da q

cittadinanza: mít/získat italské občanstvíavere/ottenere la cittadinanza italiana

colore: získat flush v pokrufare colore

colorirsi: získat (zdravou) barvu v obličejicolorirsi in viso

consenso: požádat o/získat svoleníchiedere/ottenere il consenso

dimestichezza: seznámit se s čím, získat znalost čehoprendere dimestichezza con qc

diploma: získat diplom v čemottenere un diploma in qc

forza: získat co silou/násilímottenere qc con la forza

guadagnare: získat slávu, stát se slavnýmguadagnare fama

impero: získat nadvládu nad kýmassumere l'impero di q

ingraziarsi: Získal si přízeň publika.Si è ingraziato il pubblico.

licenza: získat licenci na coottenere una licenza per qc

nome: získat špatnou pověstfarsi un cattivo nome

onore: získat si uznání v čemfarsi onore in qc

prendere: získat praxiprendere pratica

punteggio: získat maximální počet bodůraggiungere il massimo punteggio

salire: proslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavnýmsalire in (gran) fama

sconto: získat/vyjednat slevufarsi fare uno sconto

soddisfazione: získat uspokojení, uspokojit se čím,z čehoprendersi la soddisfazione di fare

valere: prosadit se, prosazovat se, získat si vážnostfarsi valere

vantaggio: získat výhodu z čeho, těžit z čehotrarre vantaggio da qc

vincere: získat většinu hlasů ap.vincere la maggioranza

avere: Získá/Dostane část dědictví.Avrà una parte dell'eredità.

grazia: získat si přízeň kohoentrare nelle grazie di q

guadagnarsi: Co z toho budu mít?, Co tím získám?Che cosa ci guadagno?

ottenere: Nezískal povolení.Non ha ottenuto il permesso.

osso: získat zkušenosti v čemfarsi le ossa in qc

verginità: získat zpět dobrou pověstžert. rifarsi una verginità

získat: získat převahuottenere la superiorità