Hlavní obsah

nome

Podstatné jméno mužské

  1. jméno, názevnome concreto/astrattopodstatné jméno konkrétní/abstraktnínome propriovlastní jménochiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jményin nome della leggejménem zákonanome commercialeobchodní názevsenza nomebezejmenný
  2. (křestní) jménoPosso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?nome e cognomejméno a příjmenía nome di qjménem kohonome di battesimokřestní jméno dané při křtunome d'arteumělecké jméno
  3. jméno celénome da ragazzajméno za svobodnasotto falso nomepod falešným jménem
  4. pojem, (významné) jméno, osobnost v oboru ap.
  5. jméno, pověst, reputacefarsi un nomeudělat si jméno, stát se známýmfarsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

Vyskytuje se v

buono: dobré jménobuon nome

chiamare: nazývat věci pravým jménemchiamare le cose con il loro nome

composto: složené podstatné jménonome composto

indice: jmenný rejstříkindice dei nomi propri

nome: podstatné jméno konkrétní/abstraktnínome concreto/astratto

onore: dělat čest svému jménufare onore al proprio nome

per: volat/oslovovat jménemchiamare per nome

proprio: vlastní jménoling. nome proprio

specie: druhový názevbiol. nome della specie

targhetta: jmenovka, štítek se jménemtarghetta con il nome

benedetto: Budiž pochváleno jeho jméno.Sia benedetto il suo nome.

di: Znám ho podle jména.Lo conosco di nome.

nominare: Nevezmeš jména Božího nadarmo.Non nominare il nome di Dio invano.

santificare: posvěť se jméno tvé...sia santificato il tuo nome...

dio: ve jménu Božímin nome di Dio

padre: ve jménu Otce, Syna a Ducha svatéhonel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

rispondere: slyšet na jméno..., jmenovat se...rispondere al nome di...

celý: celé jméno úplnénome completo

dívčí: dívčí jméno za svobodnanome da ragazza/da nubile

domácký: domácké jménonome familiare

falešný: pod falešným jménemsotto un falso nome

jmenný: jmenný rejstříkindice dei nomi

jméno: křestní jménonome, dané při křtu nome di battesimo

kódový: kódové označení názevnome in codice

krycí: krycí jménonome di copertura

křestní: křestní jménonome di battesimo

obchodní: obchodní název produktunome commerciale

pošpinit: pošpinit čí jménomacchiare il nome di q

příjmení: jméno a příjmenínome e cognome

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménonome adatto

rejstřík: jmenný rejstříkregistro dei nomi, elenco nominale

špatný: špatná pověstcattiva fama , cattivo nome , cattiva reputazione

vlastní: ling. vlastní jménonome proprio

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

zvučný: zvučná jménagrandi nomi, nomi famosi

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

paměť: mít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomi

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Non ho sentito il suo nome.

slyšet: Pes slyší na jméno...Il cane risponde al nome di ...

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.Ho dimenticato il suo nome.

posvětit: Posvěť se jméno tvé.Sia santificato il tuo nome.

appellativo: apelativum obecné jménonome appellativo