Hlavní obsah

rispondere

Intranzitivní sloveso

  1. a qc a q i přen. odpovědět na co komuNon risponde al telefono.Nezvedá telefon.rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně
  2. opětovat, con qc a qc odpovědět, (za)reagovat čím na co
  3. a q odseknout, odmlouvat komu rodičům ap.
  4. a q di q/qc (z)odpovídat komu za koho/co
  5. a qc (za)reagovat na coIl paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.
  6. a qc odpovídat čemu fakta ap.Questo non risponde alla verità.To neodpovídá pravdě.
  7. in qc vést kam o okně
  8. su qc odrazit se na čem o následcích
  9. rispondere (con lo stesso seme) ctít barvu v kartách
  10. a qc čelit čemu

Vyskytuje se v

botta: botta e rispostavtipná replika/odpověď/reakce

chiamata: rispondere a una chiamatavzít hovor

domanda: rispondere alla domanda di qodpovědět na čí otázku

negativo: risposta negativazáporná odpověď

ni: rispondere niodpovědět vyhýbavě

positivo: risposta positivakladná odpověď

pronto: pronto nelle rispostepohotový pohotově reagující

rifiuto: rispondere con un rifiutoodpovědět odmítavě/zamítavě

risposta: in/per risposta a qcjako odpověď na co

risposta: risposta negativa/affermativazáporná/kladná odpověď

risposta: dare una risposta a qcodpovědět na co

attesa: In attesa di una Sua risposta.Těším se na vaši odpověď. v dopise

infilare: infilare la risposta giustatrefit správnou odpověď

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.

telefono: Non risponde al telefono.Nebere telefon.

kladně: odpovědět kladněrispondere affermativamente/di sì

kladný: kladná odpověďrisposta affermativa

odmítavý: odmítavá odpověďrisposta negativa

opětovat: opětovat palburispondere al fuoco

otázka: odpovědět na otázkurispondere a una domanda

popis: odpovídat popisurispondere alla descrizione

pozdrav: odpovědět komu na pozdravrispondere al saluto di q

pravdivě: odpovědět pravdivěrispondere secondo verità

splnit: nesplnit co očekávání ap.venire meno, non rispondere a qc

správně: správně zodpovědět otázkurispondere correttamente

správný: správná odpověďrisposta corretta/giusta

špatný: špatná odpověďrisposta sbagliata

záporně: odpovědět záporněrispondere in modo negativo

záporný: záporná odpověďrisposta negativa

zvednout: zvednout telefon zvonícírispondere al telefono

děkovat: Děkujeme předem za Vaši odpověď.Ringraziamo in anticipo della Sua risposta.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.

dovolat se: Nemohu se mu dovolat.Non mi risponde al telefono.

inzerát: odpovědět na inzerátrispondere all'annuncio

na: odpověď na otázkurisposta alla domanda

odepsat: Hned mu odepíšu.Gli risponderò subito.

odpovědět: Odpověděla, že...Ha risposto che...

odpovědět: Co jsi mu odpověděl?(Che) cosa gli hai risposto?

předběhnout: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

reagovat: Na naši zprávu nereagovali.Non hanno risposto al nostro messaggio.

s, se: váhat s odpovědíesitare nel rispondere

slyšet: Pes slyší na jméno...Il cane risponde al nome di ...

špatně: odpovědět špatnědare una risposta sbagliata

vám: Odpovím Vám zítra.Le rispondo domani.

zarazit: Její odpověď mě trošku zarazila.La sua risposta mi ha sconcertato.