Hlavní obsah

rispondere

Intranzitivní sloveso

  1. a qc a q i přen. odpovědět na co komuNon risponde al telefono.Nezvedá telefon.rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně
  2. opětovat, con qc a qc odpovědět, (za)reagovat čím na co
  3. a q odseknout, odmlouvat komu rodičům ap.
  4. a q di q/qc (z)odpovídat komu za koho/co
  5. a qc (za)reagovat na coIl paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.
  6. a qc odpovídat čemu fakta ap.Questo non risponde alla verità.To neodpovídá pravdě.
  7. in qc vést kam o okně
  8. su qc odrazit se na čem o následcích
  9. rispondere (con lo stesso seme) ctít barvu v kartách
  10. a qc čelit čemu

Vyskytuje se v

botta: botta e rispostavtipná replika/odpověď/reakce

chiamata: rispondere a una chiamatavzít hovor

domanda: rispondere alla domanda di qodpovědět na čí otázku

negativo: risposta negativazáporná odpověď

ni: rispondere niodpovědět vyhýbavě

positivo: risposta positivakladná odpověď

pronto: pronto nelle rispostepohotový pohotově reagující

rifiuto: rispondere con un rifiutoodpovědět odmítavě/zamítavě

risposta: in/per risposta a qcjako odpověď na co

attesa: In attesa di una Sua risposta.Těším se na vaši odpověď. v dopise

infilare: infilare la risposta giustatrefit správnou odpověď

malo: Mi ha risposto in malo modo.Odpověděl mi drze.

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.

telefono: Non risponde al telefono.Nebere telefon.

kladně: rispondere affermativamente/di sìodpovědět kladně

kladný: risposta affermativakladná odpověď

odmítavý: risposta negativaodmítavá odpověď

opětovat: rispondere al fuocoopětovat palbu

otázka: rispondere a una domandaodpovědět na otázku

popis: rispondere alla descrizioneodpovídat popisu

pozdrav: rispondere al saluto di qodpovědět komu na pozdrav

pravdivě: rispondere secondo veritàodpovědět pravdivě

splnit: venire meno, non rispondere a qcnesplnit co očekávání ap.

správně: rispondere correttamentesprávně zodpovědět otázku

správný: risposta corretta/giustasprávná odpověď

špatný: risposta sbagliatašpatná odpověď

záporně: rispondere in modo negativoodpovědět záporně

záporný: risposta negativazáporná odpověď

zvednout: rispondere al telefonozvednout telefon zvonící

děkovat: Ringraziamo in anticipo della Sua risposta.Děkujeme předem za Vaši odpověď.

dovolat se: Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.Pomoci se nedovolala.

inzerát: rispondere all'annuncioodpovědět na inzerát

na: risposta alla domandaodpověď na otázku

odepsat: Gli risponderò subito.Hned mu odepíšu.

odpovědět: Ha risposto che...Odpověděla, že...

předběhnout: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

reagovat: Non hanno risposto al nostro messaggio.Na naši zprávu nereagovali.

s, se: esitare nel rispondereváhat s odpovědí

slyšet: Il cane risponde al nome di ...Pes slyší na jméno...

špatně: dare una risposta sbagliataodpovědět špatně

vám: Le rispondo domani.Odpovím Vám zítra.

zarazit: La sua risposta mi ha sconcertato.Její odpověď mě trošku zarazila.

rispondere: rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně