Hlavní obsah

zarazit

Vyskytuje se v

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

stop: dare lo stop a qczarazit co, učinit přítrž čemu