Hlavní obsah

pozdrav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (při setkání) saluto modpovědět komu na pozdravrispondere al saluto di qzamávat komu na pozdravfare un cenno di saluto (con la mano)
  2. (písemný) biglietto m di auguri(pohlednice ap.) cartolina f(v dopise) auguri m plS (přátelským) pozdravem v dopise ap.Distinti/Cordiali salutinovoroční pozdravauguri m pl di Capodanno

Vyskytuje se v

pozdravit: pozdravit se vzájemněsalutarsi

s, se: S pozdravem v dopise ap.Distinti saluti

uctivý: S uctivým pozdravem...Distinti saluti...

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komudare a q i saluti di q

zamávat: zamávat komu (na pozdrav)salutare q con la mano

proběhnout: Proběhl okolo, ani nepozdravil.È passato vicino e non ha nemmeno salutato.

cordiale: se srdečným pozdravemcordiali saluti

rendere: odpovědět na pozdravrendere il saluto

rivolgere: pozdravit koho, zasalutovat komurivolgere un saluto a q

saluto: (za)salutování, vojenský pozdravsaluto militare

neanche: Odešel a ani nepozdravil.Se ne andò senza neanche salutare.

omaggio: S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.I miei omaggi.

pozdrav: odpovědět komu na pozdravrispondere al saluto di q