Hlavní obsah

pozdrav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (při setkání) saluto modpovědět komu na pozdravrispondere al saluto di qzamávat komu na pozdravfare un cenno di saluto (con la mano)
  2. (písemný) biglietto m di auguri(pohlednice ap.) cartolina f(v dopise) auguri m plS (přátelským) pozdravem v dopise ap.Distinti/Cordiali salutinovoroční pozdravauguri m pl di Capodanno

Vyskytuje se v

pozdravit: pozdravit se vzájemněsalutarsi

s, se: S pozdravem v dopise ap.Distinti saluti

uctivý: S uctivým pozdravem...Distinti saluti...

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komudare a q i saluti di q

zamávat: zamávat komu (na pozdrav)salutare q con la mano

pozdravit: Pozdravili jsme se.Ci siamo salutati.

proběhnout: Proběhl okolo, ani nepozdravil.È passato vicino e non ha nemmeno salutato.

pozdravit: Pozdrav Pánbůh! po kýchnutíSalute!

cordiale: cordiali salutise srdečným pozdravem

rendere: rendere il salutoodpovědět na pozdrav

rivolgere: rivolgere un saluto a qpozdravit koho, zasalutovat komu

saluto: saluto militare(za)salutování, vojenský pozdrav

saluto: in segno di salutona pozdrav kývnout ap.

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

neanche: Se ne andò senza neanche salutare.Odešel a ani nepozdravil.

omaggio: I miei omaggi.S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.

saluto: Mi ha fatto un cenno di saluto.Kývnul mi na pozdrav.