Hlavní obsah

rendere

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q (na)vrátit co komu půjčenévuoti a renderevratné obaly
  2. poskytnout, dát, podatrendere una testimonianzapodat svědectví, svědčitrendere le armisložit zbraně
  3. vzdát díky ap.rendere omaggio a qvzdát poctu komurendere gli estremi onori a qvzdát poslední poctu komu
  4. opětovat pozdrav ap., odvětitrendere il salutoodpovědět na pozdrav
  5. nést, vynášet zisk, přinášet plody, vyplácet se výroba ap.che rendelukrativní, výnosný
  6. podávat výkon(y)
  7. vyjádřit myšlenku ap., zachytit, postihnout obrazem ap.rendere notooznámit veřejně, rozhlásit
  8. come (u)činit jakýmrendere difficileztížit, znesnadnitrendere facilezjednodušit, usnadnitrendere tristerozesmutnit, zarmoutit

Vyskytuje se v

conto: rendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čeho

difficile: rendere difficile qcztížit, znesnadnit co

omaggio: rendere omaggio a q/qcvzdát hold/poctu/čest komu/čemu

peggiore: rendere qc peggiorezhoršit co

ridicolo: rendere q ridicoloudělat hlupáka/blbce z koho

servigio: il servigio reso alla patriaslužba (prokázaná) vlasti

snello: rendere più snello qczjednodušit, zeštíhlit co proces ap.

vuoto: vuoti a renderevratné obaly

merito: Che Dio gliene renda merito!Bůh mu odplať!

focaccia: rendere pan per focacciapomstít se, oplatit to, nezůstat nic dlužen

pane: přen. rendere pan per focaccia a qoplatit komu stejnou mincí

hold: vzdát hold komurendere omaggio a q

obal: vratné obalyvuoti a rendere

odpovědný: činit koho odpovědnýmrendere q responsabile

peklo: udělat komu ze života peklorendere la vita di q un inferno

pocta: vzdát poctu komufare/rendere omaggio a q

vratný: vratné obalyvuoti/imballaggi a rendere

vzdát: vzdát poctu/díky komurendere omaggio/grazie a q

známost: uvést co ve známostrendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qc

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

oplatit: oplatit to komu špatnost ap.rifarsi di qc su q, rendere pan per focaccia a q, pomstít se vendicarsi di q

smutno: Je mi z toho smutno.Questo mi rende triste.

šťastný: udělat koho šťastnýmrendere q felice

uvědomit si: Neuvědomil jsem si to.Non me ne sono reso conto.

uvědomovat si: Já si to uvědomuji, ale...Io me ne rendo conto, ma...

vyplatit se: Tato činnost se nevyplatí.Questa attività non rende.

medvědí: přen. udělat komu medvědí služburendere un cattivo servizio a q

spočítat: spočítat to komu oplatitfarla pagare, rendere pan per focaccia a q, prendersi la rivincita su q