Hlavní obsah

difficile

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. obtížný, těžký, náročný, složitýÈ difficile a dire.Těžko říct.problema difficile da risolveretěžko řešitelný problémrendere difficile qcztížit, znesnadnit codifficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká
  2. těžko zvládnutelný, komplikovaný s kterým je těžké pořízeníHa un carattere difficile.Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení.
  3. in qc náročný, vybíravý v čem
  4. nepravděpodobnýÈ difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

Podstatné jméno mužské

  1. problém, obtíž, potížQui sta il difficile.V tom je ten problém/ta potíž., Tady je zakopaný pes.
  2. nespokojenec, potížista s kým je těžké pořízeníNon fare il difficile.Nekomplikuj to.

Vyskytuje se v

esecuzione: di difficile esecuzionetěžko proveditelný

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

rendere: rendere difficileztížit, znesnadnit

risolvere: difficile (d)a risolvereobtížně řešitelný

avere: Hanno una vita difficile.Mají těžký život.

ma: È una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.

prepararsi: Si preparano anni difficili.Přicházejí těžké roky.

presentarsi: La situazione si presenta difficile.Situace se jeví jako složitá.

pochopení: náročný na pochopenídifficile da capire

těžký: těžká otázkadomanda difficile

zatěžko: komu je zatěžko udělat coq trova difficile fare qc

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.

dospívání: Dospívání dětí je složité období.La crescita dei figli verso la maturità è un periodo difficile.

dostání: Je to těžko k dostání.È difficile da trovare.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

před, přede: Máme před sebou náročné období.Ci aspetta un periodo difficile.

předělat: Jeho jen tak nepředěláš.Lui sarà difficile cambiarlo.

říct: Těžko říct.Difficile a dire.

těžce: (To je) těžko říct.È difficile dirlo.

těžce: To těžko. zpochybněníFiguriamoci!, to nebude jen tak Sarà difficile.