Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (váhou) pesantetěžký nákladcarico m pesantetěžký průmyslindustria f pesante
  2. (špatně stravitelný) pesanteJak je to těžké?Quanto pesa?těžká jídlacibi m pl pesantitech. těžké kovymetalli m pl pesanti
  3. (silný) forte(závažný, nemoc ap.) grave(vážný) serio/-atěžký kuřákforte fumatorenáb. těžký hřích smrtelnýpeccato m mortale
  4. (namáhavý) duro/-a(obtížný) difficile(námahu vyžadující též) pesantetěžká otázkadomanda f difficiletěžká prácelavoro m pesante/durotěžký životvita f dura

Vyskytuje se v

hřích: těžký hříchpeccato grave

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

strojírenství: lehké/těžké strojírenstvíingegneria meccanica leggera/pesante

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

váha: sport. lehká/střední/těžká váhapeso leggero/medio/massimo

vodík: chem. těžký vodíkdeuterio

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníferita grave/leggera/mortale

domluva: Je s ním těžká domluva.Non è facile accordarsi con lui.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

pořádně: Bylo to pořádně těžké.Era ben pesante.

prodělat: Prodělal těžký zápal plic.Ha subito una polmonite grave.

rozlousknout: Tohle bude těžké rozlousknout.Questo è un osso duro.

šampion: šampion v těžké vázecampione del peso massimo

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!

atletica: těžká atletikaatletica pesante

droga: lehké/těžké drogydroghe leggere/pesanti

duro: těžký životvita dura

forte: pijan, těžký alkoholikforte bevitore

grave: těžké ztrátygravi perdite

idrogeno: těžký vodík, deuteriumchim. idrogeno pesante

industria: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

invalido: těžký invalidagrande invalido

macigno: těžký jak balvanpesante come un macigno

peccato: těžký hříchrelig. peccato grave

periodo: procházet těžkým obdobímattraversare un difficile periodo

pesante: těžký průmyslindustria pesante

pesantezza: těžko od žaludku, pocit těžkého žaludkupesantezza di stomaco

scrupolo: dělat si (těžkou) hlavu/výčitky z čehofarsi scrupolo di qc

stento: těžký životvita di stenti

avere: Mají těžký život.Hanno una vita difficile.

difficile: Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení., Není to s ním lehké.Ha un carattere difficile.

impresa: To je náročné/těžký úkol!È un'impresa!

intrattabile: Není s ním řeč., Je s ním těžké pořízení.È intrattabile.

prepararsi: Přicházejí těžké roky.Si preparano anni difficili.

brutto: proží(va)t krušné chvilky, mít potíže, procházet těžkým/krušným obdobímhovor. passarne/vederne delle brutte

gonfio: s těžkým srdcemcol cuore gonfio

těžký: těžký průmyslindustria pesante