Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

čitelný: těžko čitelnýdifficilmente leggibile

hřích: těžký hříchpeccato grave

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

raněný: těžce raněnýgravemente ferito

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýfacilmente/difficilmente comprensibile

stravitelný: těžko stravitelnýpoco digeribile

strojírenství: lehké/těžké strojírenstvíingegneria meccanica leggera/pesante

těžký: těžký průmyslindustria pesante

těžký: těžká jídlacibi pesanti

těžký: tech. těžké kovymetalli pesanti

těžký: těžký kuřákforte fumatore

těžký: náb. těžký hřích smrtelnýpeccato mortale

těžký: těžká otázkadomanda difficile

těžký: těžká prácelavoro pesante/duro

těžký: těžký životvita dura

tíže: fyz. zemská tížegravità della Terra

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

váha: sport. lehká/střední/těžká váhapeso leggero/medio/massimo

vodík: chem. těžký vodíkdeuterio

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníferita grave/leggera/mortale

domluva: Je s ním těžká domluva.Non è facile accordarsi con lui.

dostání: Je to těžko k dostání.È difficile da trovare.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

pořádně: Bylo to pořádně těžké.Era ben pesante.

prodělat: Prodělal těžký zápal plic.Ha subito una polmonite grave.

rozlousknout: Tohle bude těžké rozlousknout.Questo è un osso duro.

říct: Těžko říct.Difficile a dire.

šampion: šampion v těžké vázecampione del peso massimo

těžký: těžký nákladcarico pesante

těžký: Jak je to těžké?Quanto pesa?

uvěřitelný: těžko uvěřitelná historkauna storia difficilmente credibile

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!

atletica: atletica pesantetěžká atletika

brutto: di bruttoošklivě, škaredě se dívat ap., těžce, drsně intenzivně

denaro: denaro sudatotěžce vydělané peníze

difficile: problema difficile da risolveretěžko řešitelný problém

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

duro: vita duratěžký život

esecuzione: di difficile esecuzionetěžko proveditelný

fatica: a faticastěží, s námahou, namáhavě, obtížně, těžce, ztěžka

ferito: gravemente feritotěžce zraněný

forte: forte bevitorepijan, těžký alkoholik

forte: forti perditetěžké ztráty

grave: gravi perditetěžké ztráty

idrogeno: chim. idrogeno pesantetěžký vodík, deuterium

industria: industria leggera/pesantelehký/těžký průmysl

invalido: grande invalidotěžký invalida

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

peccato: relig. peccato gravetěžký hřích

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

pesante: industria pesantetěžký průmysl

pesante: mezzi pesantitěžká technika/vozidla

pesante: gambe pesantitěžké nohy

pesante: cibo pesantetěžké jídlo těžce stravitelné

pesante: lavoro pesantetěžká/namáhavá práce

pesantezza: pesantezza di stomacotěžko od žaludku, pocit těžkého žaludku

scrupolo: farsi scrupolo di qcdělat si (těžkou) hlavu/výčitky z čeho

stento: vita di stentitěžký život

avere: Hanno una vita difficile.Mají těžký život.

difficile: È difficile a dire.Těžko říct.

difficile: Ha un carattere difficile.Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení.

difficile: È difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

duro: È dura!Je to těžký/náročný. situace ap.

impresa: È un'impresa!To je náročné/těžký úkol!

intrattabile: È intrattabile.Není s ním řeč., Je s ním těžké pořízení.

mattone: Ho un mattone sullo stomaco.Je mi těžko od žaludku.

pesante: valigia troppo pesantepříliš těžké zavazadlo

pesantezza: Ho pesantezza di stomaco.Je mi těžko od žaludku.

prepararsi: Si preparano anni difficili.Přicházejí těžké roky.

brutto: hovor. passarne/vederne delle brutteproží(va)t krušné chvilky, mít potíže, procházet těžkým/krušným obdobím

gonfio: col cuore gonfios těžkým srdcem

pesante: pesante come il piombotěžký jako olovo/kámen

salato: pagarla salatadraze zaplatit, těžce na to doplatit, odskákat to, vyžrat (si) to