Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobL'ha fatto a modo suo.Udělal to po svém.C'è modo e modo di parlare.Dá se to říci různými způsoby.Non c'è modo di convincerla.Není způsob, jak ji přesvědčit.a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobemmodo di pensarezpůsob myšleníin questo/tal modotímto způsobem, takto, takhlea/in un modostejně, podobněin un modo o nell'altro, in ogni modotak jako takfare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problémuin qualche modojaksi, nějaka modo dizpůsobemdi modo datak, abyin malo modošpatněin modo chetak, abyin modo speciale, in special modo(ob)zvláště, speciálněin/a ogni modokaždopádně, rozhodně, jakkoli, tak nebo onakmodo di direrčeníper modo di direabych tak řekl
  2. modi chování, způsobymodo di farezpůsobymodo di trattare qchování ke komu/čemu
  3. možnost, prostředekmodo di vederenázorNon c'è altro modo.Není jiná možnost.non esserci modonebýt možný
  4. procedura
  5. omezenísopra/oltre modobez omezení přehnaněporre modoomezitgramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativmodo ottativozpůsob přací, optativcomplemento di modopříslovečné určení způsobu
  6. modus řazení tónů, tónina, stupnice
  7. břemeno

Vyskytuje se v

condizionale: (modo) condizionalepodmiňovací způsob, kondicionál

congiuntivo: (modo) congiuntivospojovací způsob, konjunktiv

indicativo: (modo) indicativooznamovací způsob

commovente: in modo commoventedojemně

complicato: in modo complicatosložitě

di: di modo che ...tak, že ...

indefinito: gramm. modo indefinitoneurčitý způsob

maniera: c'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulace

obiettivo: in modo obiettivoobjektivně, nestranně, nezaujatě

qualche: in qualche modonějak

questo: in questo modo, in questa manieratakto, tímto způsobem

seguente: nel modo seguentenásledujícím způsobem, následovně

strano: in modo stranozvláštně, (po)divně

tale: in tal modotakovým způsobem, tak(hle)

vario: alimentarsi in modo variostravovat se rozmanitě

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

dissennato: in modo dissennatohloupě, nerozumně, pošetile, nesmyslně

manifestarsi: La malattia si manifesta in vari modi.Nemoc se projevuje různými způsoby.

sobrio: vestirsi in modo sobriostřízlivě se oblékat

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.