Hlavní obsah

commovente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Vyskytuje se v

commuovere: una musica che commuovehudba, která dojímá

commuovere: Questo mi ha commosso.To mě dojalo.

commuoversi: Si è commosso all'udire la notizia.Když uslyšel tu zprávu, byl dojat.

dojmout: Dojala mne.Mi ha commosso.

dojmout: Byl velmi dojat.Fu molto commosso.

hluboce: být hluboce dojatýessere profondamente commosso