Hlavní obsah

strano

Přídavné jméno

  • (po)divný, zvláštníÈ strano che...Je divné, že...Che strano!To je (ale) divné!Che c'è di strano?Co je na tom divného?in modo stranozvláštně, (po)divněun caso stranozvláštní případ

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente

vrchní: vrchní stranaparte superiore

zadní: zadní strana čehodidietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso

zúčastněný: zúčastněné stranyparti coinvolte

žalovaný: práv. žalovaná stranala parte accusata

žert: žerty stranouscherzi a parte

být: Mi sembra strano.Je mi to divné.

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

divně: Sembra molto strano.Vypadá to hodně divně.

divný: Che c'è di strano?Co je na tom divného?

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

nalistovat: Nalistujte stranu 7.Andate a pagina 7.

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odstrčit: Odstrčila talíř stranou.Ha spinto il piatto da parte.

opravdu: Infatti è molto strano.Je to opravdu velmi zvláštní.

pocit: Ho uno strano senso che...Mám divný pocit, že...

protější: na protější straněsulla parte opposta

příhoda: Mi è capitato un fatto strano.Stala se mi zvláštní příhoda.

přijít: Lo trovo strano., Mi sembra strano.Přijde mi to divné.

rozdělit se: Strana se rozdělila na...Il partito si è diviso in...

ten, ta, to: È strano.To je zvláštní.

věc: Succedevano cose strane.Děly se divné věci.

vířit: Per la testa gli frullavano strani pensieri.Hlavou mu vířily divné myšlenky.

zvláštně: dall'aspetto stranozvláštně vyhlížející

acquisito: příbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuznýparente acquisito

altronde: nicméně (však), na druhé straně (ale)(ma) d'altronde

antipode: být na protilehlé straně (zeměkoule) k čemuessere agli antipodi di qc

basso: spodní/dolní část stranybasso della pagina

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

cardinale: světové stranypunti cardinali

centro: středové stranypartiti di centro

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

disparte: stranou, bokem, opodál, do/v ústraníin disparte

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

elemento: člen strany politické ap.elemento di un partito

estromettere: vyloučený ze stranyestromesso dal partito

faccia: dvě strany mincele due facce di una moneta

fianco: z boku, ze stranydi fianco

fuori: zvenku, na vnější straně lakovaný ap.di fuori

inversione: výměna stransport inversione di campo

: na druhé straně čeho řeky ap.di là da qc

lato: na stranu, na straněa lato

liberale: liberální stranapartito liberale

materno: dědeček/strýc z matčiny stranynonno/zio materno

moderato: umírněné stranypartiti moderati

modestia: Skromnost stranou.hovor. Modestia a parte.

ne: držet se stranoustarsene in disparte

nonno: dědeček z otcovy/matčiny stranynonno paterno/materno

numerazione: (o)číslování strannumerazione delle pagine

opposizione: opoziční stranapartito d'opposizione

ovest: západní strana budovylato ovest dell'edificio

parte: zvlášť, kromě, až na, stranoua parte

partito: pravicová/levicová/vládní/opoziční stranapartito di destra/sinistra/governo/opposizione

paterno: dědeček z otcovy stranynonno paterno

politico: politická stranapartito politico

punto: světová stranapunto cardinale

resto: ale (na druhé straně) zasema del resto

retro: viz druhá strana, obrať(te) listvedi retro

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

segretario: předseda stranysegretario del partito

socialista: socialistická stranapartito socialista

strano: in modo stranozvláštně, (po)divně

tergo: na druhé straně, z druhé strany, vzadua tergo

vicesegretario: místopředseda strany politickévicesegretario del partito

zia: teta z otcovy/matčiny stranyzia paterna/materna

zio: strýc z otcovy/matčiny stranyzio paterno/materno

entrare: Já zůstanu stranou. nebudu se do toho pléstIo non c'entro.

espellere: Byl vyloučen ze strany.È stato espulso dal partito.

lungo: prodiskutovat co ze všech stran podrobnědiscutere qc in lungo e in largo

nostro: Jste na naší straně?State dalla nostra (parte)?

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

sensazione: Ho un sensazione strana.Mám divný pocit.

attivo: na straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivyall'attivo

bando: Žerty stranou!, Dost žertů!Bando agli scherzi!

barricata: stát na druhé straně barikádyessere dall'altra parte della barricata

fare: i přen. Do lodi teče ze všech stran.La barca fa acqua da tutte le parti.

rovescio: druhá strana mince, stinná/odvrácená strana negativnírovescio della medaglia

scherzo: bez legrace, žerty stranouscherzi a parte

uterino: sourozenci z matčiny strany, polobratřifratelli uterini

vento: na všechny strany, do všech stran, všude možněai quattro venti, a tutti i venti

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola