Hlavní obsah

strano

Přídavné jméno

  • (po)divný, zvláštníÈ strano che...Je divné, že...Che strano!To je (ale) divné!Che c'è di strano?Co je na tom divného?in modo stranozvláštně, (po)divněun caso stranozvláštní případ

Vyskytuje se v

acquisito: parente acquisitopříbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuzný

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

basso: basso della paginaspodní/dolní část strany

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

cardinale: punti cardinalisvětové strany

centro: partiti di centrostředové strany

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

disparte: in dispartestranou, bokem, opodál, do/v ústraní

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fianco: di fiancoz boku, ze strany

fuori: di fuorizvenku, na vnější straně lakovaný ap.

inversione: sport inversione di campovýměna stran

: di là da qcna druhé straně čeho řeky ap.

: al di là di qcdále za čím, na druhé straně čeho

lato: a latona stranu, na straně

lato: da un lato ..., dall'altro ...na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

liberale: partito liberaleliberální strana

materno: nonno/zio maternodědeček/strýc z matčiny strany

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

ne: starsene in dispartedržet se stranou

nonno: nonno paterno/maternodědeček z otcovy/matčiny strany

numerazione: numerazione delle pagine(o)číslování stran

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

ovest: lato ovest dell'edificiozápadní strana budovy

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

parte: mettere qc da partedát co stranou

parte: da una/d'altra partena jednu/druhou stranu

parte: da parte di qze strany, od koho úkon ap.

parte: entrambe le partiobě strany

parte: parte civiležalobce, žalující strana

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

paterno: nonno paternodědeček z otcovy strany

politico: partito politicopolitická strana

punto: punto cardinalesvětová strana

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

tergo: a tergona druhé straně, z druhé strany, vzadu

vicesegretario: vicesegretario del partitomístopředseda strany politické

zia: zia paterna/maternateta z otcovy/matčiny strany

zio: zio paterno/maternostrýc z otcovy/matčiny strany

entrare: Io non c'entro.Já zůstanu stranou. nebudu se do toho plést

espellere: È stato espulso dal partito.Byl vyloučen ze strany.

lungo: discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobně

nostro: State dalla nostra (parte)?Jste na naší straně?

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

sensazione: Ho un sensazione strana.Mám divný pocit.

attivo: all'attivona straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivy

bando: Bando agli scherzi!Žerty stranou!, Dost žertů!

barricata: essere dall'altra parte della barricatastát na druhé straně barikády

fare: La barca fa acqua da tutte le parti.i přen. Do lodi teče ze všech stran.

rovescio: rovescio della medagliadruhá strana mince, stinná/odvrácená strana negativní

scherzo: scherzi a partebez legrace, žerty stranou

uterino: fratelli uterinisourozenci z matčiny strany, polobratři

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola

strana: na druhé straněd'altra parte, d'altro canto

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

strana: světové stranypunti cardinali

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre

strana: smluvní strana(parte) contraente

strana: pravicová/levicová stranapartito di destra/di sinistra

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

titulní: dívka z titulní strany časopisu(ragazza di) copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente