Hlavní obsah

povinný

Přídavné jméno

  1. (kt. má být vykonán) obbligatorio/-a, d'obbligopovinná školní docházkaistruzione f obbligatoriapovinné ručení pojištění motoristů(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA
  2. (mající povinnost) obbligato/-abýt povinen udělat coessere obbligato a fare qcpráv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona f/parte f obbligata

Vyskytuje se v

četba: povinná četbalettura obbligatoria

předmět: povinný/volitelný předmětmateria obbligatoria/facoltativa

ručení: povinné ručení vozidla(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

sestava: sport. povinná sestava cvikůprogramma obbligatorio

svícení: povinné denní svícení autobbligo delle luci (sempre) accese

očkování: povinné očkovánívaccinazione obbligatoria

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

istruzione: istruzione obbligatoriapovinná školní docházka

obbligatorio: assicurazione obbligatoriapovinné pojištění

obbligo: d'obbligopovinný, nutný

obbligo: obbligo di levabranná povinnost, povinná vojenská služba

riserva: banc. riserva obbligatoriapovinná rezerva bank

scuola: scuola dell'obbligopovinná školní docházka