Hlavní obsah

světový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celého světa) mondiale(globální) globalesport. světový rekordil record mondialegeogr. světové stranypunti cardinalihist. 1./2. světová válkala Prima/Seconda guerra mondiale
  2. (z celého světa ap.) del mondo(významem ap.) mondialesvětové jazykylingue del mondo
  3. expr.(parádní, bezvadný) fantastico, grande

Vyskytuje se v

držitel: držitel (světového) rekorduprimatista (mondiale), detentore del record (mondiale)

mocnost: světové mocnostipotenze mondiali

první: první světová válkala prima guerra mondiale

strana: světové stranypunti cardinali

válka: hist. první/druhá světová válkala prima/seconda guerra mondiale

primát: světový primátprimato mondiale

rarita: světová raritararità mondiale

campione: campione del mondomistr světa, světový šampion

cardinale: punti cardinalisvětové strany

dopoguerra: il primo/secondo dopoguerraobdobí po první/druhé světové válce

esposizione: esposizione mondialesvětová výstava

mondiale: guerra mondialesvětová válka

primatista: primatista mondiale di qcdržitel světového rekordu v čem

primato: avere il primato mondiale in qcdržet světový primát v čem

punto: punto cardinalesvětová strana

ranking: ranking mondialesvětový žebříček

record: record mondialesvětový rekord

record: libro dei recordkniha (světových) rekordů

supremazia: supremazia mondiale di q/qcsvětová nadvláda koho/čeho

fabbisogno: il fabbisogno mondiale di petrolio(celo)světová spotřeba ropy