Hlavní obsah

světový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celého světa) mondiale(globální) globalesport. světový rekordil record mondialegeogr. světové stranypunti cardinalihist. 1./2. světová válkala Prima/Seconda guerra mondiale
  2. (z celého světa ap.) del mondo(významem ap.) mondialesvětové jazykylingue del mondo
  3. expr.(parádní, bezvadný) fantastico, grande

Vyskytuje se v

držitel: držitel (světového) rekorduprimatista (mondiale), detentore del record (mondiale)

mocnost: světové mocnostipotenze mondiali

první: první světová válkala prima guerra mondiale

strana: světové stranypunti cardinali

válka: hist. první/druhá světová válkala prima/seconda guerra mondiale

primát: světový primátprimato mondiale

rarita: světová raritararità mondiale

campione: mistr světa, světový šampioncampione del mondo

cardinale: světové stranypunti cardinali

dopoguerra: období po první/druhé světové válceil primo/secondo dopoguerra

esposizione: světová výstavaesposizione mondiale

mondiale: světová válkaguerra mondiale

primatista: držitel světového rekordu v čemprimatista mondiale di qc

primato: držet světový primát v čemavere il primato mondiale in qc

punto: světová stranapunto cardinale

ranking: světový žebříčekranking mondiale

record: světový rekordrecord mondiale

supremazia: světová nadvláda koho/čehosupremazia mondiale di q/qc

fabbisogno: (celo)světová spotřeba ropyil fabbisogno mondiale di petrolio

světový: sport. světový rekordil record mondiale