Hlavní obsah

centro

Podstatné jméno mužské

  1. di qc střed, prostředek, centrum čehocentro di gravitàtěžiště tělesafare centroi přen. trefit do černého
  2. jádro, těžiště, podstata problému ap.al centro dell'attenzionev centru pozornosti
  3. centrum městské, střed městaAbito in centro.Bydlím v centru.Vado al centro.Jedu do centra.centro residenziale/storicoobytné/historické centrum
  4. centrum, středisko činnosti ap., dům kulturní ap.centro commercialeobchodní/nákupní střediskomed. centro di rianimazioneanesteziologicko-resuscitační oddělení, zkr. AROcentro di raccolta rifiutisběrné suroviny místocentro di villeggiaturarekreační středisko, letoviskocentro balnearelázeňské středisko, přímořské letoviskocentro socialekulturní centrum/dům, společenské centrumcentro di abbronzaturasoláriumcentro di accoglienzaazylový dům, útulekcentro di raccoltasběrnacentro nervosonervové centrumcentro veterinarioveterinární stanicecentro trasfusionaletransfuzní stanice
  5. střed kruhu, koule ap.
  6. (politický) středpartiti di centrostředové strany
  7. centr pozice i hráč, záložník

Vyskytuje se v

accoglienza: centro di accoglienzaazylový dům

benessere: centro benesserewellness (centrum)

centro: centro di gravitàtěžiště tělesa

estetico: centro esteticosalón krásy

informatico: centro informaticovýpočetní středisko

professionale: centro di formazione professionaleškolicí středisko

raccolta: centro di raccoltasběrna

rianimazione: reparto/centro di rianimazioneanesteziologicko-resuscitační oddělení, zkr. ARO

ricreativo: centro ricreativocentrum volného času (a zábavy)

veterinario: centro veterinarioveterinární stanice

distante: La scuola è distante dal centro.Škola je daleko od centra.

azylový: centro di accoglienzaazylový dům

centrum: al centro dell'interessev centru zájmu

chovný: dobytka ap. stazione di monta, ryb ap. centro di riproduzionechovná stanice

kancelář: ufficio scommesse, sázecí místo centro (di) scommessesázková kancelář

kulturní: centro culturalekulturní dům/středisko

letovisko: stazione/centro balnearepřímořské letovisko

masážní: centro massaggimasážní salon

nákupní: centro commercialenákupní středisko

obchodní: centro commercialeobchodní středisko

pozornost: essere al centro dell'attenzionebýt ve středu pozornosti

práce: ufficio di collocamento, centro per impiegoúřad práce

protialkoholický: centro di recupero alcolistiprotialkoholní léčebna

radarový: centro radarradarová základna

sběrný: sběrna centro (di) raccolta rifiutisběrné suroviny

strefit se: far centro, colpire nel segnostrefit se do černého

střed: centro di cerchio/simmetriageom. střed kružnice/souměrnosti

středisko: centro commerciale, velkoplošná samoobsluha též emporio nákupní středisko

školicí: centro di formazione professionaleškolicí středisko

úřad: Ufficio di Collocamento, Centro per l'Impiegoúřad práce

centrare: centrare un bersagliozasáhnout střed terče

wellness: centro benesserewellness centrum

zásah: colpo nel centro (del bersaglio), přen. colpo nel segnozásah do černého do středu terče

zdravotní: centro sanitariozdravotní středisko

dění: essere al centro del giocobýt ve středu dění

město: Vado al centro.Jedu do města.

mířený: colpo ben mirato/centrato/assestatodobře mířená rána

nalézat se: Il museo si trova al centro.Muzeum se nalézá v centru.

svézt: Mi dai un passaggio al centro?Svezeš mě do centra?

uprostřed: nel centro della città/del fiumeuprostřed města/řeky

zaměřit: centrare l'attenzione su q/qczaměřit (svou) pozornost na koho/co

hřebíček: centrare il problema, cogliere nel segnotrefit/uhodit hřebíček na hlavičku

zájem: essere sotto i riflettori, essere al centro dell'attenzionebýt středem zájmu