Hlavní obsah

zdravotní

Přídavné jméno

  1. (týkající se zdraví) di saluteze zdravotních důvodůper motivi di salutezdravotní stavstato m di salutešpatný zdravotní stavcattiva salute fv dobrém zdravotním stavuin buona salutezdravotní potížeproblemi di salute, (indispozice) indisposizione f, (poruchy) disturbi m
  2. (sloužící zdraví) sanitario/-a(zdraví prospěšný) salutare(léčebný) curativo/-a, medicinalezdravotní obuvscarpe f pl sanitarie
  3. (zdravotnický) di salute, sanitario/-a, medico/-azdravotní pojištěníassicurazione f sanitariazdravotní sestrainfermiera f, (s maturitou) infermiera f pratica (con licenza)zdravotní střediskocentro m sanitariozdravotní prohlídkaesame/controllo m medico, visita f di controllo

Vyskytuje se v

důvod: z rodinných/ze zdravotních důvodůper motivi familiari/di salute

péče: zdravotní péčeassistenza sanitaria

potíž: finanční/zdravotní potížeproblemi finanziari/di salute

stav: zdravotní/duševní stavstato di salute/d'animo

středisko: zdravotní střediskopoliambulatorio

záznam: zdravotní záznamycartella medica

přibývat: S věkem přibývá zdravotních obtíží.Con l'età aumentano i disturbi alla salute.

rapidní: rapidní zhoršení zdravotního stavurapido peggioramento dello stato di salute

aspettativa: aspettativa per malattiazdravotní volno

assicurazione: assicurazione sanitariazdravotní pojištění

azienda: azienda sanitaria (locale)zdravotní středisko

cassa: cassa malattiazdravotní pojišťovna

condizione: condizioni di salutezdravotní stav

congedo: congedo per malattianemocenská doba, zdravotní volno

ginnastica: med. ginnastica medica/correttivazdravotní gymnastika, nápravný tělocvik

motivo: assenza per motivi di salute/famigliaabsence ze zdravotních/z rodinných důvodů

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

mutualistico: ente mutualisticozdravotní pojišťovna

problema: problemi di salutezdravotní potíže

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

salute: per motivi di saluteze zdravotních důvodů

sanità: certificato di sanitàzdravotní osvědčení

sanità: ufficio di sanitàzdravotní ústav, hygienická stanice

sanitario: cura sanitariazdravotní péče

stato: stato di salute/d'animozdravotní/duševní stav

visita: visita fiscalezdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání

peggioramento: peggioramento dello stato di salutezhoršení zdravotního stavu