Hlavní obsah

assicurazione

Podstatné jméno ženské

  1. ujištění, zajištění
  2. pojištění, zabezpečení pojistné, pojistka smlouvapagare l'assicurazionezaplatit pojistkupolizza di assicurazionepojistná smlouva, pojistka listinaassicurazione sulla vitaživotní pojistkaassicurazione socialesociální pojištěníassicurazione sanitariazdravotní pojištěníassicurazione supplementarepřipojištěníassicurazione autopojištění vozidla, havarijní pojištěníassicurazione pensionisticadůchodové pojištěníassicurazione contro gli infortuniúrazové pojištěníassicurazione di viaggiocestovní pojištění
  3. pojišťovna

Vyskytuje se v

polizza: polizza (di assicurazione)pojistná smlouva, pojistka dokument

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

obbligatorio: assicurazione obbligatoriapovinné pojištění

cestovní: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

havarijní: havarijní pojištěníassicurazione casco, casco collisione, pojištění vozidla assicurazione auto

nemocenský: nemocenské pojištěníassicurazione malattia, systém správy cassa mutua

pojistka: životní pojistkaassicurazione sulla vita

pojistný: pojistná smlouvapolizza di assicurazione

pojištění: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

pojištění: životní pojištěníassicurazione sulla vita

pojištění: pojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

povinný: povinné ručení pojištění motoristů(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

ručení: povinné ručení vozidla(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

sdružený: ekon. sdružené pojištěníassicurazione multirischi

úrazový: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

zdravotní: zdravotní pojištěníassicurazione sanitaria

životní: životní pojištěníassicurazione sulla vita