Hlavní obsah

pojištění

Podstatné jméno, rod střední

  • assicurazione f(záruka odškodnění též) form. indennizzo mcestovní pojištěníassicurazione di viaggioživotní pojištěníassicurazione sulla vitapojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

havarijní: havarijní pojištěníassicurazione casco, casco collisione, pojištění vozidla assicurazione auto

nemocenský: nemocenské pojištěníassicurazione malattia, systém správy cassa mutua

odvod: odvody na sociální pojištěnícontributi previdenziali

pojistit se: pojistit se na životfare l'assicurazione sulla vita

sdružený: ekon. sdružené pojištěníassicurazione multirischi

sjednat: sjednat si pojištěnístipulare un'assicurazione

úrazový: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

zdravotní: zdravotní pojištěníassicurazione sanitaria

životní: životní pojištěníassicurazione sulla vita

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

pojistit: pojistit auto proti krádežiassicurare l'auto contro il furto

pojištěný: Jsi pojištěný?Sei assicurato?

assicurazione: assicurazione socialesociální pojištění

assicurazione: assicurazione sanitariazdravotní pojištění

assicurazione: assicurazione autopojištění vozidla, havarijní pojištění

assicurazione: assicurazione pensionisticadůchodové pojištění

assicurazione: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

assicurazione: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

contributo: dir. contributo previdenzialepojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

mutuo: mutuo soccorsovzájemné pojištění

obbligatorio: assicurazione obbligatoriapovinné pojištění

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.