Hlavní obsah

pojištění

Podstatné jméno, rod střední

  • assicurazione f(záruka odškodnění též) form. indennizzo mcestovní pojištěníassicurazione di viaggioživotní pojištěníassicurazione sulla vitapojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

havarijní: havarijní pojištěníassicurazione casco, casco collisione, pojištění vozidla assicurazione auto

nemocenský: nemocenské pojištěníassicurazione malattia, systém správy cassa mutua

odvod: odvody na sociální pojištěnícontributi previdenziali

pojistit se: pojistit se na životfare l'assicurazione sulla vita

pojištění: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

sdružený: ekon. sdružené pojištěníassicurazione multirischi

sjednat: sjednat si pojištěnístipulare un'assicurazione

úrazový: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

zdravotní: zdravotní pojištěníassicurazione sanitaria

životní: životní pojištěníassicurazione sulla vita

pojištěný: Jsi pojištěný?Sei assicurato?

assicurazione: sociální pojištěníassicurazione sociale

contributo: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavateledir. contributo previdenziale

incendio: pojištění proti požáruassicurazione contro gli incendi

infortunio: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

mutualistico: systém zdravotního pojištěnísistema mutualistico

mutuo: vzájemné pojištěnímutuo soccorso

obbligatorio: povinné pojištěníassicurazione obbligatoria

assicurare: Pojistil jsem dům proti požáru.Ho assicurato la casa contro l'incendio.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali