Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  • di/della vita(energie ap.) vitaleživotní prostředíambiente mživotní úroveňlivello m di vitaživotní podmínkycondizioni f pl di vitaživotní pojištěníassicurazione f sulla vitaživotní dílolavoro della vita/di tutta la vitav životní velikostiin grandezza naturale

Vyskytuje se v

minimum: reddito di cittadinanza/sociale garantito, reddito universale, reddito minimo di esistenzaživotní/existenční minimum

náklad: costo della vitaživotní náklady

ochrana: protezione ambientale, tutela dell'ambienteochrana životního prostředí

ochránce: ambientalista , ekolog ecologista ochránce životního prostředí

podmínka: condizioni di lavoro/di vitapracovní/životní podmínky

pojistka: assicurazione sulla vitaživotní pojistka

pojištění: assicurazione sulla vitaživotní pojištění

poslání: missione di vitaživotní poslání

potřeba: necessità di basezákladní životní potřeby

prostředí: ambiente životní prostředí

styl: stile di vitaživotní styl

šetrný: amico dell'ambiente , ekologický ecologico/-ašetrný k životnímu prostředí

úroveň: standard /livello di vitaživotní úroveň

vzrůst: aumento del tenore di vitavzrůst životní úrovně

životně: di vitale importanza, funkce ap. též vitaleživotně důležitý

ambientale: protezione ambientaleochrana (životního) prostředí

assicurazione: assicurazione sulla vitaživotní pojistka

costo: econ. costo della vitaživotní náklady

danno: danni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředí

difesa: difesa dell'ambienteochrana životního prostředí

grandezza: in grandezza naturalev životní velikosti

impatto: impatto ambientalevliv na životní prostředí

livello: livello di vitaživotní úroveň

necessità: le necessità della vitaživotní potřeby

nessuno: la nessuna speranza di vitavůbec žádná životní naděje

polizza: polizza vitaživotní pojistka

standard: elevato standard di vitavyšší životní standard

stile: stile di vitaživotní styl

storia: la storia della sua vitajeho životní příběh

tenore: tenore di vitaživotní úroveň

tutela: tutela dell'ambienteochrana životního prostředí

tutelare: tutelare l'ambientechránit (životní) prostředí

universale: reddito universaleživotní/existenční minimum

vicenda: vicende della vitaživotní osudy

životní: ambiente životní prostředí