Hlavní obsah

danno

Podstatné jméno mužské

  1. škoda, poškozeníTuo danno.Tvoje škoda.far danni(na)páchat/nadělat škodydanni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředíai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.
  2. újma, škoda, ublížení
  3. danni odškodné, odškodnění, náhrada za škodydanni di guerraválečné reparace

Související hesla

di dare

Vyskytuje se v

danno: odškodné, odškodnění, náhrada za škodydanni

dato: vzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.dato, date qc

a: dát co komudare qc a q

abitare: bydlet v podnájmu/u rodičůabitare in affitto/dai genitori

accertamento: zjištění škodaccertamento dei danni

acconto: poskytnout zálohudare un acconto

addio: dát sbohem čemu, skoncovat s čímdare l'addio a qc

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

adesione: podpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.dare la propria adesione a qc

adito: umožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemudare/lasciare adito a qc

affidamento: vypadat důvěryhodně, budit důvěrudare affidamento

affitto: pronajmout, dát do (pro)nájmu co komudare in affitto qc a q

aiuto: pomoct komudare un aiuto a q

allergia: vyvolat alergii u kohodare allergia, far venire l'allergia a q

alloggio: ubytovat koho, poskytnout ubytování komudare alloggio a q

alt: zastavit, zarazit codare l'alt a qc

altolà: zastavit, zadržet kohodare l'altolà a q

anagrafico: osobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narozenídati anagrafici

annusata: přičichnout (si) k čemudare un'annusata a qc

ansa: vyvolat kritiku, zavdat příčinu kriticedare ansa alle critiche

anticipo: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo per qc

appalto: vypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.dare qc in appalto

aria: (dát) vyvětrat co, dát na vzduch codare aria a qc

assaggio: dát ochutnat co komudare in assaggio qc a q

assuefazione: být návykovýdare assuefazione

attuazione: uskutečnit, (z)realizovat coportare ad attuazione qc, dare attuazione a qc

avvio: rozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat codare l'avvio a qc

bacio: políbit kohodare un bacio a q

banca: databankainform. banca (di) dati

base: databázebase di dati

battuta: nahodit repliku, nahrát na replikudare la battuta

beneplacito: dát souhlas komu k čemudare il beneplacito a q/qc

benvenuto: přivítat, uvítat kohodare il benvenuto a q

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

buonanotte: popřát komu dobrou nocdare la buonanotte a q

buonasera: popřát komu dobrý večerdare la buonasera a q

buongiorno: popřát komu dobrý dendare il buongiorno a q

cambio: vystřídat koho stráž ap.dare il cambio a q

capogiro: ohromit, šokovat kohodare il capogiro, far venire il capogiro a q

casino: vytáhnout koho z bryndytogliere q dai casini

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

cauzione: složit kaucidare una cauzione

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

cinque: plácnout si s kýmdare/battere il cinque a q

coccinella: slunéčko sedmitečnécoccinella septempunctata/dai sette punti

coglione: zbavit se koho/čehovulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qc

colpa: vinit koho, dávat vinu komudare la colpa a q

colpo: (roz)dávat/dostávat ránydare/ricevere dei colpi

coltellata: bodnout koho nožemdare una coltellata a q

comando: vydat/splnit rozkazdare/eseguire un comando

commiato: rozloučit se s kým/čímprendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qc

compressione: komprese datinform. compressione dei dati

comunicazione: oznámit, sdělit codare la comunicazione di qc

conferma: potvrdit codare conferma di qc

congedo: poslat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komudare il congedo a q

consiglio: poradit, dát radu komudare un consiglio a q

contatto: kontaktní údajedati di contatto

corso: začít, rozběhnout, iniciovat codare corso a qc

cotta: krátce povařit codare una cotta a qc

cozzata: trknout koho/co koza ap.dare un cozzata a q/qc

cozzo: vrazit, narazit do čeho zdi ap.dare un cozzo in qc

credere: přesvědčit koho o čem přimět uvěřitfar credere, dare a credere qc a q

credito: (u)věřit komu/čemudare credito a q/qc

da: blonďatýdai capelli biondi

dai: No tak!, Do toho! povzbuzeníDai!

dannato: jako blázen/ďas intenzivně ap.come un dannato

dare: nařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít kohodare botte a q

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

data: stanovit datum čehofissare la data di qc

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

avízo: dát avízo komudare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a q

azyl: udělit komu azyldare asilo a q

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dát: dát výpověď komupracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissioni

datum: dnešní datumdata odierna

demise: podat demisidimettersi, dare/rassegnare le dimissioni

dloubnout: dloubnout loktem kohodare una gomitata a q

dřívějšek: z dřívějškadai tempi precedenti

dupnout: dupnout na to/plyndare un colpo di gas

facka: dát komu fackudare uno schiaffo a q

faktický: faktická chybadato sbagliato

fakturační: fakturační údajedati di fatturazione

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

cvaknout: Klika cvakla...La maniglia ha dato uno scatto.

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

dorážet: Doráželi na nás toulaví psi.Eravamo aggrediti dai cani randagi.

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

důraz: Důraz je kladen na...Si dà particolare importanza a...

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

hřát: To mě hřeje (u srdce).Mi dà una sensazione confortante.

hřejivý: Mám z toho hřejivý pocit.Mi dà una sensazione confortante.

bít: bít do očí být nápadnýdare nell'occhio

jít: Ta hudba mi jde na nervy.Questa musica mi dà ai nervi.