Hlavní obsah

danno

Podstatné jméno mužské

  1. škoda, poškozeníTuo danno.Tvoje škoda.far danni(na)páchat/nadělat škodydanni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředíai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.
  2. újma, škoda, ublížení
  3. danni odškodné, odškodnění, náhrada za škodydanni di guerraválečné reparace

Související hesla

di dare

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

dato: datidata

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

aria: darsi arie da q/qcdělat ze sebe koho/co

aria: darsi delle arienaparovat se, dělat důležitého

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

cambio: darsi il cambio(vy)střídat se

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

cipria: darsi la ciprianapudrovat se

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

colpo: dare/fare un colpo di telefonobrnknout kam, komu

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunicazione: dare la comunicazione di qcoznámit, sdělit co

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

contatto: dati di contattokontaktní údaje

contegno: darsi un contegnochovat se/tvářit se důstojně/slušně

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

cotta: dare una cotta a qckrátce povařit co

cozzata: dare un cozzata a q/qctrknout koho/co koza ap.

cozzo: dare un cozzo in qcvrazit, narazit do čeho zdi ap.

credere: far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

cura: non darsi curanestarat se

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dare: dare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít koho

dare: dare da mangiare(na)krmit

dare: dare fuoco a q/qczapálit komu/co