Hlavní obsah

consiglio

Podstatné jméno mužské

  1. rada doporučení ap.dare un consiglio a qporadit, dát radu komuascoltare/rifiutare un consiglio di qposlechnout/odmítnout čí raduseguire i consigli di qřídit se radami, poslechnout rady koho
  2. rada poradní sborconsiglio comunaleobecní/městská radadir. consiglio di amministrazionesprávní rada, představenstvo

Vyskytuje se v

comunale: consiglio comunale, amministrazione/giunta comunaleobecní/městská rada, obecní zastupitelstvo

ministro: il consiglio dei ministrirada ministrů

mite: venire a (più) miti consigliumoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.

municipale: consiglio municipaleměstská/obecní rada

pratico: consiglio praticopraktická rada

sorveglianza: econ. consiglio di sorveglianzadozorčí rada

tenere: tenere consiglio con qporadit se s kým

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

consigliare: Ti consiglio ...Radím ti ...

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

costare: přen. Che ti costa darmi un consiglio?Co ti to udělá, když mi poradíš?

četba: doporučená četbalettura consigliata

dávka: doporučená denní dávka DDDdose giornaliera consigliata/raccomandata

doporučený: doporučená denní dávkadose giornaliera consigliata

obecní: obecní zastupitelstvoconsiglio comunale

rada: řídit se čí radouseguire il consiglio di q

rada: městská radaconsiglio comunale

rada: ekon. správní/dozorčí radaconsiglio d'amministrazione/di sorveglianza

zasedací: zasedací místnostsala (per) riunioni, rady ap. sala (di) consiglio, konferenční sala delle conferenze

jmenovaný: Byl jmenovaný předsedou rady.È stato nominato l'amministratore del consiglio.

míněný: dobře míněná radaun consiglio ben intenzionato

myšlený: dobře myšlená radaconsiglio inteso bene

poradit: Dej si poradit.Fatti consigliare.

poradit: Co bys mi poradil?(Che) cosa mi consiglieresti?

poslechnout: Poslechni mě. dej si poraditSegui/Ascolta il mio consiglio., Dammi retta.

prosit: Prosím o radu.Un consiglio, per cortesia.

rozumný: rozumná radaconsiglio ragionevole