Hlavní obsah

prosit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjádřit prosbu) koho o co pregare q di fare qc(žádat) chiedere qc a q(úpěnlivě) supplicare, implorare q di fare qcprosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permessoNenech se prosit!Non farti pregare!Prosím o radu.Un consiglio, per cortesia.
  2. prosím tě, prosím vás (neříkej) ma va!prosím tě, prosím vás (opravdu?) veramente?

Vyskytuje se v

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parli più lentamente, per favore.

prominutí: prosit koho o prominutíchiedere scusa a q

prosím: Prosím?nerozuměl jsem Prego?, Scusi?, dotaz prodavačky Desidera?

snažně: snažně prosit koho o cosupplicare q di fare qc

další: Další, prosím! na řadě(Avanti) il prossimo!

nabídnout si: Prosím, nabídněte si.Prego, servitevi (pure).

následovat: Následujte mě, prosím.Mi segua, per cortesia.

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

okamžik: Okamžik, prosím.Un momento, per favore!

podat: Podej mi sůl, prosím.Passami il sale, per favore.

povstat: Prosím, povstaňte.In piedi, per favore.

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.

rušit: Nerušit (prosím). nápisNon disturbare.

strpení: Mějte prosím strpení.Vi prego di aver pazienza.

vyzout se: Vyzujte se, prosím.Toglietevi le scarpe, per cortesia.

ztišit: Ztiš to prosím tě. rádio ap.Abbassa il volume per favore.

ztišit se: Ztište se, prosím!Silenzio!

cortesia: prosím (vás), laskavěper cortesia

elemosina: žebrat, prosit o almužnuchiedere l'elemosina

favore: prosímper favore

figurarsi: Ale prosím tě/kdepak!Figurati!

gentilezza: prosím zdvořilá žádostper gentilezza

misericordia: (snažně) prosit Boha o slitováníimplorare la misericordia di Dio

perdono: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

piacere: prosím žádost ap.per piacere

pregare: nechat se prositfarsi pregare

scusa: omluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za cochiedere scusa a q per qc

venia: omluvit se, (po)prosit o prominutíchiedere venia

attimo: Okamžik, prosím!Un attimo, per favore!

ballo: Smím prosit, slečno? o tanecPermette questo ballo, signorina?

di: Prosím tě, abys to nedělal.Ti prego di non farlo.

dopo: Prosím, až po Vás!Prego, dopo di lei!

favorire: Váš lístek prosím! při kontroleFavorisca il biglietto!

grazia: prosit o boží smilováníchiedere una grazia a Dio

lentamente: Mluvte prosím pomaleji.Parli più lentamente, per favore.

momento: Počkejte chvíli, prosím.Aspetti un momento, per favore.

passare: Podej mi prosím sůl.Passami il sale, per favore.

pieno: Plnou, prosím.Il pieno, per favore.

porgere: Podej mi máslo, prosím.Porgimi il burro, per favore.

prego: Prosím, sedněte si.Prego, si sieda.

raccomandarsi: Prosím (tě)!, Buď tak laskav!Mi raccomando!

sedersi: Posaďte se, prosím.Prego, si sieda.

supplicare: Snažně vás prosím, abyste to nedělali.Vi supplico di non farlo.

beneficenza: nikoho se o nic neprositnon volere/non aspettarsi la beneficenza di nessuno

desiderare: dělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.farsi desiderare

pronto: Haló!, Prosím! v telefonuPronto!

prossimo: Další, prosím!Avanti il prossimo!

prosit: prosím tě, prosím vásneříkej ma va!, opravdu? veramente?