Hlavní obsah

chiedere

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q (po)žádat, (po)prosit koho o co, požadovat co od kohoMi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.chiedere la mano di q(po)žádat o čí rukuchiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho
  2. qc a q zeptat se, ptát se koho na coChiedi l'ora.Zeptej se, kolik je hodin.
  3. qc požadovat, chtít, (na)účtovat si co, říct si o co cenuHanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

Vyskytuje se v

asilo: chiedere asilo(po)žádat o azyl

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

indennizzo: chiedere un indennizzopožádat o odškodné

ora: chiedere l'ora a qzeptat se koho, kolik je hodin

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

piccolo: chiedere un piccolo favore a qžádat koho o malou laskavost

prestito: chiedere un prestito a qpožádat koho o půjčku

ragione: chiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

scusa: chiedere scusa a q per qcomluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za co

strada: chiedere la stradaptát se na cestu

udienza: chiedere un'udienzapožádat o slyšení

venia: chiedere veniaomluvit se, (po)prosit o prominutí

bastare: Basta chiedere.Stačí říct.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

grazia: chiedere una grazia a Dioprosit o boží smilování

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

perdono: Chiedo perdono...Prosím o prominutí..., Omlouvám se...

quanto: Quanto chiede?Kolik (za to) chce?

scusa: Chiedo scusa.Promiňte prosím., Omlouvám se.

venia: Chiedo venia.Promiňte., Omlouvám se.