Hlavní obsah

ragione

Podstatné jméno ženské

  1. rozum, soudnost, intelektHai ragione.Máš pravdu.Non è di mia ragione.To není v mé kompetenci.avere ragionemít pravdudar ragione a qdát komu za pravdutornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumuriportare q alla ragionepřivést koho k rozumufarsi una ragione di qcsrovnat si v hlavě co, srovnat se s čím mentálně
  2. di fare qc důvod k čemucon ragionedůvodněa ragioneprávem, po právu, oprávněněsenza ragionebezdůvodněnon intender/sentire ragionetrvat na svémper nessuna ragione al mondoza nic na světěper ragioni di tempoz časových důvodů
  3. poměr číselný ap.ragione inversaobrácený poměr
  4. podíl, částka na hlavu
  5. úrokin ragione del 5%s pětiprocentním úrokem
  6. vysvětlení, objasněníchiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

Vyskytuje se v

dare: dare ragione a qdát za pravdu komu

maggiore: a maggior ragioneo to spíše/více, tím spíše

nessuno: senza nessuna ragionebezdůvodný, bezdůvodně

ricondurre: ricondurre q alla ragionepřivést koho (zase) k rozumu

ridurre: ridurre q alla ragionepřivést koho k rozumu

atto: Devo dargli atto che aveva ragione.Musím uznat, že měl pravdu.

buono: Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.

legnare: Lo hanno legnato di santa ragione.Dostal nakládačku. i přen.

persuadersi: Mi persuasi che aveva ragione.Přesvědčil jsem se, že měl pravdu.

picchiare: picchiare q di santa ragione(z)mlátit koho hlava nehlava

smarrire: smarrire la ragionepřijít o rozum, ztratit rozum

ne: Non è così?, Non ho ragione?Nebo/No ne? nemám pravdu?

pádný: ragione valida per qcpádný důvod pro co

pravda: aver ragione in qcmít pravdu v čem

provozní: per ragioni operativez provozních důvodů

příčina: senza una ragione, senza motivo(zcela) bez příčiny

přijít: perdere la ragionepřijít o rozum

rodinný: per ragioni/motivi di famigliaz rodinných důvodů

spíš: tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)tím spíš(, že)...

trvat: nepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragionetrvat (si) na svém

úplnost: per (ragioni di) completezza, per essere completipro úplnost dodat ap.

dát: Non vuole intendere ragione.Nedá si říct.

důvod: Ha le sue buone ragioni per...Má své důvody proč...

mít: Hai ragione.Máš pravdu.

nepochybně: Ha indubbiamente ragione.Nepochybně má pravdu.

připouštět: Ammetto che tu possa avere ragione.Připouštím, že bys mohl mít pravdu.

řada: per una serie di ragioniz celé řady důvodů

smířit se: Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.Smiř se s tím. je to tak ap.

snad: Forse ha ragione.Snad má pravdu.

vlastně: In effetti hai ragione.Vlastně máš pravdu.

rozum: tornare alla ragione, rinsaviredostat rozum

vyprášit: suonarle a q, picchiare q di santa ragionepřen. vyprášit komu kožich

ragione: avere ragionemít pravdu