Hlavní obsah

vlastně

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrfratellastro

dcera: nevlastní dcerafigliastra

dítě: nevlastní dítěfigliastro

gól: vlastní gólautogol

iniciativa: z vlastní iniciativydi propria iniziativa, sám od sebe da sé

matka: nevlastní matkamatrigna

náklad: na své vlastní nákladya proprie spese

nebezpečí: na vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

nevlastní: nevlastní otec/matkapatrigno /matrigna

oko: na vlastní očicon i propri occhi

otec: vlastní/biologický otecpadre biologico

popud: z vlastního popududi propria iniziativa

přičinění: vlastním přičiněnímcon il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forze

sestra: nevlastní sestrasorellastra , sorella adottiva

syn: nevlastní synfigliastro

uvážení: dle vlastního uváženía propria discrezione

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

vlastní: na vlastní očicon i propri occhi

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

výběr: (po)dle vlastního výběrua propria scelta

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

zájem: ve tvém vlastním zájmunel tuo (proprio) interesse

zavinění: (nikoli) vlastním zaviněním(non) per colpa sua/propria colpa

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

disponovat: Disponujeme vlastní výrobní linkou.Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

na: na vlastní očicon i propri occhi

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

slovo: říci co vlastními slovydire qc con parole proprie

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.L'ho sentito con le mie orecchie.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

pán: být svým vlastním pánemessere padrone di sé

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)lasciare cuocere/bollire q nel suo brodo

vlastně: Vlastně máš pravdu.In effetti hai ragione.

zamést: zamést (si) před vlastním prahemspazzare davanti alla propria porta

cambiario: směnka vlastnívaglia/pagherò cambiario

chiudersi: uzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenekchiudersi in sé stesso/nei propri pensieri

conto: na vlastní pěst/účet/triko, sám za sebeper conto proprio

convenienza: udělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodůfare qc per convenienza

discrezione: podle vlastního uváženía (propria) discrezione

effetto: fakticky, vlastně, skutečně, ve skutečnostiin effetti

esprimere: vyjádřit vlastní názor na coesprimere la propria opinione su qc

forza: vlastními silami schopnostmi ap.con le proprie forze

frutto: sklidit ovoce vlastního snaženíraccogliere il frutto delle proprie fatiche

gamba: po svých, po vlastní ose dopravit se ap.con le proprie gambe

iniziativa: z vlastní iniciativydi propria iniziativa

interesse: ve vlastním zájmua proprio interesse

istinto: řídit se vlastním instinktemseguire il proprio istinto

mondo: žít ve svém vlastním světěvivere nel proprio mondo

niente: uznat vlastní malostriconoscere il proprio niente

nome: vlastní jménonome proprio

occhio: vidět co na vlastní očivedere qc con i propri occhi

parere: vyjádřit vlastní míněníesprimere il proprio parere

proprio: vlastní jménoling. nome proprio

pugno: vlastní rukou, zkr. V.R. podpisdi proprio pugno

riscaldamento: nezávislé/vlastní topení bytu ap.riscaldamento autonomo

rischio: na vlastní riziko/nebezpečía proprio rischio (e pericolo)

scelta: dle vlastního výběru, dle libosti vybíraný ap.a scelta

sperimentare: zažít co na vlastní kůžisperimentare qc sulla propria pelle

spesa: na vlastní náklady, na vlastní výdajea proprie spese

spontaneo: z vlastní (svobodné) vůledi (sua) spontanea volontà

stesso: na vlastní očicon i miei stessi occhi

trarre: čerpat z vlastních zdrojůtrarre le proprie risorse

unilaterale: nevlastní bratr má jednoho společného rodičefratello unilaterale

voglia: z vlastní vůle, ochotnědi buona voglia

volontà: z vlastní vůledi sua volontà

ammettere: připustit vlastní chybuammettere il proprio errore

fabbisogno: pro vlastní potřebuper il proprio fabbisogno

muoversi: otáčet se kolem vlastní osymuoversi attorno al proprio asse

posporre: podřídit vlastní zájmy čemuposporre i propri interessi a qc

brodo: (po)dusit koho ve vlastní šťávělasciar cuocere q nel suo brodo

credere: nevěřit vlastním očím/ušímnon credere ai propri occhi/alle proprie orecchie

espediente: živit se vlastní vynalézavostívivere di espedienti

esperienza: mluvit z (vlastní) zkušenostiparlare per esperienza

sangue: moje vlastní krev, krev mé krve vlastní dítě ap.sangue del mio sangue

strada: jít si vlastní cestoupřen. scegliere/trovare la propria strada

tasca: znát co jako vlastní botyconoscere qc come le proprie tasche

testa: mít svou hlavu, řídit se vlastním rozumemfare di testa propria