Hlavní obsah

vlastně

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrfratellastro

dcera: nevlastní dcerafigliastra

dítě: nevlastní dítěfigliastro

gól: vlastní gólautogol

iniciativa: z vlastní iniciativydi propria iniziativa, sám od sebe da sé

matka: nevlastní matkamatrigna

náklad: na své vlastní nákladya proprie spese

nebezpečí: na vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

nevlastní: nevlastní otec/matkapatrigno /matrigna

nevlastní: nevlastní dítě/synfigliastro

nevlastní: nevlastní dcerafigliastra

nevlastní: nevlastní bratrfratellastro

nevlastní: nevlastní sestrasorellastra

oko: na vlastní očicon i propri occhi

otec: vlastní/biologický otecpadre biologico

otec: nevlastní otecpatrigno

popud: z vlastního popududi propria iniziativa

přičinění: vlastním přičiněnímcon il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forze

sestra: nevlastní sestrasorellastra , sorella adottiva

syn: nevlastní synfigliastro

uvážení: dle vlastního uváženía propria discrezione

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

vlastní: na vlastní očicon i propri occhi

vlastní: pro (svou) vlastní potřebuper uso personale

vlastní: vlastní bratřifratelli di sangue

vlastní: vlastní dítě/rodičefiglio biologico/parenti biologici

vlastní: sport. vlastní gólautogol , autorete

vlastní: To je mu vlastní. typickéÈ tipico di lui.

vlastní: ling. vlastní jménonome proprio

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

výběr: (po)dle vlastního výběrua propria scelta

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

zájem: ve tvém vlastním zájmunel tuo (proprio) interesse

zavinění: (nikoli) vlastním zaviněním(non) per colpa sua/propria colpa

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

disponovat: Disponujeme vlastní výrobní linkou.Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

na: na vlastní očicon i propri occhi

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

slovo: říci co vlastními slovydire qc con parole proprie

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.L'ho sentito con le mie orecchie.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

vlastní: moje vlastní autola mia macchina

vlastní: Mám vlastní dům.Ho una casa di proprietà.

vlastní: Mám svůj vlastní pokoj.Ho una stanza tutta per me.

vlastní: vlastní podobiznaautoritratto

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

pán: být svým vlastním pánemessere padrone di sé

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)lasciare cuocere/bollire q nel suo brodo