Hlavní obsah

důvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (logický) pro co, k čemu ragione f per qc(motiv) motivo m per qcMá své důvody proč...Ha le sue buone ragioni per...Není důvod se obávat.Non c'è ragione di preoccuparsi.z rodinných/ze zdravotních důvodůper motivi familiari/di salute
  2. (příčina) causa fz důvodu čehoa causa di qc

Vyskytuje se v

nemoc: pro nemoc, z důvodu nemocia causa di malattia

pádný: pádný důvod pro coragione valida per qc

provozní: z provozních důvodůper ragioni operative

rodinný: z rodinných důvodůper ragioni/motivi di famiglia

vážný: z vážných důvodůper gravi motivi

doložit: Je třeba doložit důvod nepřítomnosti.Occorre documentare il motivo dell'assenza.

pochopitelný: z pochopitelných důvodůper comprensibili motivi

ryze: ryze osobní důvodymotivi puramente personali

řada: z celé řady důvodůper una serie di ragioni

zdravotní: ze zdravotních důvodůper motivi di salute

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

causa: dir. giusta causaoprávněný důvod

convenienza: fare qc per convenienzaudělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodů

inspiegabile: per motivi inspiegabiliz nevysvětlitelných důvodů

massima: massima giurisprudenzialeprávní důvod

motivo: assenza per motivi di salute/famigliaabsence ze zdravotních/z rodinných důvodů

motivo: per questo motivoz toho důvodu, proto

motivo: motivo di più per qcdůvod navíc pro co

motivo: dir. motivo di nullitàdůvod anulování/zneplatnění smlouvy, sňatku

motivo: dir. motivo di impugnazionedůvod opravného prostředku

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

ragione: per ragioni di tempoz časových důvodů

salute: per motivi di saluteze zdravotních důvodů

buono: Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.

perché: Per tutto c'è un perché.Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.