Hlavní obsah

důvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (logický) pro co, k čemu ragione f per qc(motiv) motivo m per qcMá své důvody proč...Ha le sue buone ragioni per...Není důvod se obávat.Non c'è ragione di preoccuparsi.z rodinných/ze zdravotních důvodůper motivi familiari/di salute
  2. (příčina) causa fz důvodu čehoa causa di qc

Vyskytuje se v

nemoc: pro nemoc, z důvodu nemocia causa di malattia

pádný: pádný důvod pro coragione valida per qc

provozní: z provozních důvodůper ragioni operative

rodinný: z rodinných důvodůper ragioni/motivi di famiglia

vážný: z vážných důvodůper gravi motivi

doložit: Je třeba doložit důvod nepřítomnosti.Occorre documentare il motivo dell'assenza.

pochopitelný: z pochopitelných důvodůper comprensibili motivi

ryze: ryze osobní důvodymotivi puramente personali

řada: z celé řady důvodůper una serie di ragioni

zdravotní: ze zdravotních důvodůper motivi di salute

a: kvůli čemu, z důvodu čehoa causa di qc

causa: z důvodu čeho, kvůli, díky čemua causa di qc

convenienza: udělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodůfare qc per convenienza

inspiegabile: z nevysvětlitelných důvodůper motivi inspiegabili

massima: právní důvodmassima giurisprudenziale

motivo: absence ze zdravotních/z rodinných důvodůassenza per motivi di salute/famiglia

niente: ne bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodunon per niente

ragione: z časových důvodůper ragioni di tempo

salute: ze zdravotních důvodůper motivi di salute

buono: Mám své dobré důvody.Ho le mie buone ragioni.

perché: Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.Per tutto c'è un perché.

důvod: z rodinných/ze zdravotních důvodůper motivi familiari/di salute