Hlavní obsah

perché

Příslovce

  • pročPerché l'hai fatto?Proč jsi to udělal?Non ho capito perché.Nepochopil jsem proč.

Spojka

  1. protože
  2. aby uvozuje účels konjunktivemTe lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.Mi sono rivolto a lui perché mi aiutasse.Obrátil jsem se na něj, aby mi pomohl.

Podstatné jméno mužské neměnné

  • důvod, příčinaPer tutto c'è un perché.Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.

Vyskytuje se v

no: proč ne?perché no?

cattivo: Proč jsi na mě tak zlý?Perché sei così cattivo con me?

ne: Proč o tom pochybovat?Perché dubitarne?

proto: proto, že...perché...

aby: Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.

dobírat si: Ve škole si mě dobírají, že jsem tlustá.A scuola mi prendono in giro perché sono grassa.

dohonit: Proč jsi mě nedohonil?Perché non mi hai raggiunto?

dotáhnout: Proč jsi ho sem dotáhnul?Perché l'hai portato qui?

lézt: Proč za ním pořád lezeš?Perché lo insegui sempre?

proč: Nevím, proč to udělal.Non so perché l'ha fatto.

ten, ta, to: To je tím, že nic neví.È perché non sa niente.

třeba: Mám to otevřít? Třeba.Devo aprirlo? Perché no.

zlobit se: Zlobila se, protože ...Era arrabbiata perché...

copak: (tak) jakýpak copak?perché esitare?

perché: Proč jsi to udělal?Perché l'hai fatto?