Hlavní obsah

causa

Podstatné jméno ženské

  1. di qc příčina, důvod čehoa causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemudir. giusta causaoprávněný důvodlicenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnánífare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým
  2. kauza, (právní) případ, (soudní) spordiscutere una causaprojednávat kauzuvincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ
  3. věc, cíl, záměr o co se usiluje

Vyskytuje se v

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

causare: L'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.