Hlavní obsah

causare

Tranzitivní sloveso

  • qc (z)působit, zapříčinit, vyvolat coL'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

Vyskytuje se v

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.

důvod: a causa di qcz důvodu čeho

nemoc: a causa di malattiapro nemoc, z důvodu nemoci

němu: per causa suakvůli němu

nepřízeň: a causa del maltempopro nepřízeň počasí

obhajovat: difendere/perorare la causa di qobhajovat koho/čí případ u soudu

podat: querelare q per qc, intentare causa contro q per qcpodat žalobu na koho za co

pře: causa civilepráv. občanskoprávní pře

příčina: stabilire la causa della morteurčit příčinu smrti

působit: causare i dannipůsobit škody

spoušť: causare una devastazione dove, devastare qcnadělat spoušť kde

špatný: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

vlivem: a causa del maltempo ...vlivem špatného počasí ...

vzniklý: danni causati a qcvzniklé škody na čem

žaloba: intentare causa a/contro q per qc, querelare q, sporgere una querela contro q, fare causa a qpodat žalobu na koho pro co

kvůli: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

nafouknout: Il giornale ha gonfiato la causa.Noviny ten případ pěkně nafoukly.

napáchat: La tempesta ha causato molti danni.Bouře napáchala velké škody.

následkem: A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.Následkem úrazu zůstal ochrnutý.

oslepnout: È rimasto cieco a causa di un grave incidente.Oslepl po vážné nehodě.

pro: a causa del maltempopro špatné počasí

soud: perdere/vincere la causaprohrát/vyhrát soud

spatřovat: Vediamo la causa in...Příčinu spatřujeme v ...

škoda: causare grandi dannizpůsobit/napáchat velké škody

vzhledem k: A causa del maltempo...Vzhledem ke špatnému počasí...

zavinit: Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?Kdo to zavinil?

způsobit: Fu causato da un errore ...Bylo to způsobeno chybou ...

zůstat: A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.Po nehodě zůstal ochrnutý.

causare: L'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...