Hlavní obsah

kvůli

Předložka

  • komu/čemu per (colpa di) q/qc(v důsledku ap.) a causa di qc(díky) grazie a qcNení třeba se kvůli tomu rozčilovat.Non bisogna arrabbiarsi per questo.kvůli špatnému počasía causa del maltempo

Vyskytuje se v

nastat: nastat kvůli/díky čemuessere dovuto a qc

němu: kvůli němuper causa sua

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.L'ha lasciata per un'altra ragazza.

obtěžovat se: Kvůli mně se neobtěžuj.Non disturbarti per me.

a: kvůli čemu, z důvodu čehoa causa di qc

cagione: kvůli komu/čemua cagione di q/qc

causa: z důvodu čeho, kvůli, díky čemua causa di qc

colpa: vinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemuper colpa di q/qc

conseguenza: v důsledku čeho, následkem čeho, kvůli, díky čemuin conseguenza di qc

convenienza: udělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodůfare qc per convenienza

grazie: kvůli/díky komu/čemu, zásluhou koho/čehograzie a q/qc

maltempo: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

miseria: hádat se kvůli blbostilitigare per una miseria

motivo: kvůli čemua motivo di qc

sudare: potit se kvůli horku/námazesudare per il caldo/la fatica

via: pro, kvůliper via di

adombrarsi: Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.Si adombra per un nonnulla.

alienare: Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.Mi hai alienato la stima di tutti.

appositamente: Byli zavoláni schválně (jen kvůli tomu).Sono fatti venire appositamente.

citare: Vždy je zmiňován kvůli...È sempre citato per...

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

dovere: Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.I problemi sono dovuti al maltempo.

nonnulla: Rozčiluje se kvůli maličkosti.Se la prende per un nonnulla.

kvůli: Není třeba se kvůli tomu rozčilovat.Non bisogna arrabbiarsi per questo.