Hlavní obsah

kvůli

Předložka

  • komu/čemu per (colpa di) q/qc(v důsledku ap.) a causa di qc(díky) grazie a qcNení třeba se kvůli tomu rozčilovat.Non bisogna arrabbiarsi per questo.kvůli špatnému počasía causa del maltempo

Vyskytuje se v

nastat: nastat kvůli/díky čemuessere dovuto a qc

němu: kvůli němuper causa sua

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.L'ha lasciata per un'altra ragazza.

obtěžovat se: Kvůli mně se neobtěžuj.Non disturbarti per me.

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

cagione: a cagione di q/qckvůli komu/čemu

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

colpa: per colpa di q/qcvinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemu

conseguenza: in conseguenza di qcv důsledku čeho, následkem čeho, kvůli, díky čemu

convenienza: fare qc per convenienzaudělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodů

grazie: grazie a q/qckvůli/díky komu/čemu, zásluhou koho/čeho

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

miseria: litigare per una miseriahádat se kvůli blbosti

motivo: a motivo di qckvůli čemu

sudare: sudare per il caldo/la faticapotit se kvůli horku/námaze

via: per via dipro, kvůli

adombrarsi: Si adombra per un nonnulla.Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

appositamente: Sono fatti venire appositamente.Byli zavoláni schválně (jen kvůli tomu).

citare: È sempre citato per...Vždy je zmiňován kvůli...

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

nonnulla: Se la prende per un nonnulla.Rozčiluje se kvůli maličkosti.