Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) cattivo/-a(zkažený - potraviny) guasto/-a, andato a male(podřadný) inferioreTo vůbec není špatné!Non è mica male!Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.špatný vkuscattivo gusto mšpatné počasímaltempo m, brutto tempo mza špatného počasícon il brutto tempo m, (v případě) in caso di maltempokvůli špatnému počasía causa del maltempošpatná kvalitaqualità f inferiore
  2. (mravně ap.) cattivo/-a(zlý) malvagio/-a, maligno/-aNení to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.špatné chovánícattivo comportamento mšpatná pověstcattiva fama f, cattivo nome m, cattiva reputazione f
  3. (nesprávný) sbagliato/-a(ne ten pravý) ingiusto/-a, falso/-a(chybný) erroneo/-anastoupit do špatného vlakusalire sul treno m sbagliatoMusíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.špatná adresaindirizzo m sbagliatošpatná odpověďrisposta f sbagliata
  4. (nepříznivý) brutto/-a, negativo/-ašpatné zprávybrutte notizie f plšpatné znamenímalaugurio m, cattivo augurio m, presagio m infaustošpatné svědomícoscienza f sporcamít špatnou náladuessere di cattivo umore

Vyskytuje se v

budit: dare/fare una buona/cattiva impressionebudit dobrý/špatný dojem

dojem: fare una buona/cattiva impressione a qudělat dobrý/špatný dojem na koho

horší: cambiamento in peggio, zhoršení peggioramento změna k horšímu

míra: non dare/mettere la giusta quantitàdá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.

nálada: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu

obchod: fare un buon/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

obrat: svolta per il meglio/peggioobrat k lepšímu/horšímu

pověst: avere buona/cattiva reputazionemít dobrou/špatnou pověst

příklad: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

rozpoložení: di buon/cattivo umorev dobrém/špatném rozpoložení

skutek: buona/cattiva azionedobrý/špatný skutek

svědomí: avere la coscienza pulita/sporcamít čisté/špatné svědomí

viditelnost: buona/scarsa visibilitàdobrá/špatná viditelnost

vkus: avere buon/cattivo gustomít dobrý/špatný vkus

vlivem: a causa del maltempo ...vlivem špatného počasí ...

vodič: buon/cattivo conduttore dobrý/špatný vodič

zacházení: maltrattamento di qšpatné zacházení s kým s vězni ap.

zdravotní: cattiva salute špatný zdravotní stav

znamení: malaugurio , cattivo augurio , presagio infaustošpatné/zlé znamení

zrak: avere buona/debole vistamít dobrý/špatný zrak

zvuk: avere una reputazione buona/bruttamít dobrý/špatný zvuk renomé

horšit se: Il tempo peggiora.Horší se počasí.

kvůli: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

navzdory: malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí

nést: Porto cattive notizie.Nesu špatné zprávy.

obávat se: Temiamo il peggio.Obáváme se nejhoršího.

obrátit se: prendere una brutta piegaobrátit se k horšímu

počasí: maltempošpatné počasí

počítat: Ci aspettavamo il peggio.Počítali jsme s nejhorším.

pohybovat se: Frequentava la compagnia sbagliata.Pohyboval se ve špatné společnosti.

pro: a causa del maltempopro špatné počasí

přece: Dopotutto non è così male.Přece jen to není tak špatné.

připravit se: Dobbiamo prepararci al peggio.Musíme se připravit na nejhorší.

sníst: Ho mangiato qualcosa di male.Snědl jsem něco špatného.

vzhledem k: A causa del maltempo...Vzhledem ke špatnému počasí...

zažívání: cattiva digestionešpatné zažívání

změna: cambiamento in meglio/peggiozměna k lepšímu/horšímu

zpráva: Ho una buona/brutta notizia per te.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

nejhorší: nel caso peggiore, al(la) peggiopři nejhorším

ukázat se: fare una bella/brutta figuraukázat se v dobrém/špatném světle

vykročit: partire col piede giusto/sbagliatovykročit správnou/špatnou nohou

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

così: così cosìjakž takž, ujde to, není to nejhorší

di: essere di malumoremít špatnou náladu

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

fumata: fumata nerazáporný výsledek, špatné znamení i při volbě papeže

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

malgrado: malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

malumore: essere di malumoremít špatnou náladu, být rozmrzelý

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meno: da meno di qhorší než kdo

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

nome: farsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

peggio: al(la) peggiopři nejhorším

peso: avere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí

prepararsi: prepararsi al peggiopřipravit se na nejhorší

presagio: presagio infaustošpatné/neblahé znamení

prognosi: buona/cattiva/benigna prognosidobrá/špatná/příznivá prognóza nemoci

pronuncia: gramm. pronuncia corretta/erratasprávná/špatná výslovnost

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

segno: buon/cattivo segnodobré/špatné znamení

sosta: sosta selvaggia/irregolare, sosta non autorizzatašpatné parkování na zákazu ap.

stivale: dei miei stivalimizerný, špatný

umore: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu, být v dobré/ve špatné náladě

augurio: È di buon/cattivo augurio.Je to dobré/špatné znamení.

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

dispiacere: Non mi è dispiaciuto.Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

male: Quel film non è male.Ten film není špatný.

paralizzare: Il maltempo ha paralizzato il traffico.Špatné počasí paralyzovalo dopravu.

peggiore: È peggiore di ieri.Je to horší než včera.

risma: gente della peggior rismalidé toho nejhoršího ražení

soffrire: Soffre di cuore.Má nemocné/špatné srdce.

specie: razzista della peggior specierasista nejhoršího kalibru

volgere: Il tempo volge al brutto.Horší se počasí.

china: risalire la chinadostat se z nejhoršího

combinato: essere ben/mal combinatobýt na tom dobře/špatně, mít to dobré/špatné o situaci ap.

meschino: fare una figura meschina(u)dělat špatný dojem, zesměšnit se

notte: peggio che andar di nottečím dál hůř, čím dál horší

piede: partire con il piede sbagliatovykročit špatnou nohou

profeta: essere cattivo profetabýt špatným prorokem

prospettiva: errore di prospettivašpatné odhadnutí (situace)

scelta: di seconda sceltahorší (kvality), druhořadý

špatný: cattivo gusto špatný vkus