Hlavní obsah

mizerný

Přídavné jméno

  1. (špatné kvality ap.) pessimo/-a(hrozný) terribile(ten nejnižší) infimo/-azboží mizerné kvalitymerce di pessima qualità
  2. (zatracený) dannato/-a

Vyskytuje se v

gusto: nevkusný, mizerného vkusudi cattivo gusto

miserabile: mizerný platstipendio miserabile

povero: mizerný životuna vita povera

stipendio: bídný/mizerný platun magro stipendio

stivale: mizerný, špatnýdei miei stivali

poco: Má mizernou paměť.Ha poca memoria.

mizerný: zboží mizerné kvalitymerce di pessima qualità