Hlavní obsah

příklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zástupce jako ukázka) esempio m(pro ilustraci) illustrazione fna příkladad/per esempiouvést komu příklad čehodare a q un esempio di qc
  2. (početní) mat. problema m
  3. (vzor) čeho esempio m di qc(zářný vzor) modello mdávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a qvzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

Vyskytuje se v

brát si: brát si příklad z kohoseguire l'esempio di q

hodný: příklad hodný následováníun esempio da seguire

klasický: klasický příklad čehoesempio classico di qc

odstrašující: odstrašující příkladesempio deterrente

učebnicový: učebnicový příklad (toho, jak) ...un caso da manuale di ...

ukázkový: ukázkový příklad čehoesempio classico di qc

uvést: uvést příkladfare un esempio

demonstrovat: Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuspiegare qc con un esempio

vzít: Vezměte si příklad z ...Prendete esempio da ...

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

esempio: ad/per esempionapříklad, na příklad

esempio: dietro l'esempio, sull'esempio di qpodle příkladu koho

esempio: dare/fare un esempiouvést příklad

esempio: prendere esempio da qbrát/vzít si z koho příklad

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

esempio: esempio illustre di qczářný příklad čeho

illustrativo: esempio illustrativonázorný příklad

impostare: mat. impostare un problemazadat (matematický) příklad

mo': a mo' d'esempiojako příklad, například

palmare: esempio palmare di qczjevný příklad čeho

problema: mat. problema di aritmeticapočetní příklad

tipico: tipico esempio di qctypický příklad čeho

calzare: Quell'esempio calza a pennello.Ten příklad dokonale sedí.

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

seguire: seguire un esempionásledovat příklad, řídit se příkladem