Hlavní obsah

příklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zástupce jako ukázka) esempio m(pro ilustraci) illustrazione fna příkladad/per esempiouvést komu příklad čehodare a q un esempio di qc
  2. (početní) mat. problema m
  3. (vzor) čeho esempio m di qc(zářný vzor) modello mdávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a qvzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

Vyskytuje se v

brát si: seguire l'esempio di qbrát si příklad z koho

hodný: un esempio da seguirepříklad hodný následování

klasický: esempio classico di qcklasický příklad čeho

odstrašující: esempio deterrenteodstrašující příklad

učebnicový: un caso da manuale di ...učebnicový příklad (toho, jak) ...

ukázkový: esempio classico di qcukázkový příklad čeho

uvést: fare un esempiouvést příklad

demonstrovat: Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.

vysvětlit: spiegare qc con un esempiovysvětlit co na příkladu

vzít: Prendete esempio da ...Vezměte si příklad z ...

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

esempio: ad/per esempionapříklad, na příklad

illustrativo: esempio illustrativonázorný příklad

impostare: mat. impostare un problemazadat (matematický) příklad

mo': a mo' d'esempiojako příklad, například

palmare: esempio palmare di qczjevný příklad čeho

problema: mat. problema di aritmeticapočetní příklad

tipico: tipico esempio di qctypický příklad čeho

calzare: Quell'esempio calza a pennello.Ten příklad dokonale sedí.

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

seguire: seguire un esempionásledovat příklad, řídit se příkladem

příklad: ad/per esempiona příklad