Hlavní obsah

proporre

Tranzitivní slovesoconj porre

  1. qc a q navrhnout, nabídnout, nabízet co komu možnost ap.Mi ha proposto di rimanere a cena.Nabídla mi, abych zůstal na večeři.
  2. qc a q předložit, předkládat co komuproporre qc come esempiouvést co jako příklad
  3. q come/per qc navrhnout, navrhovat koho na co

Vyskytuje se v

enigma: dát/vyřešit hádankuproporre/risolvere un enigma

dio: Člověk míní, Pán Bůh mění!L'uomo propone e Dio dispone.

disporre: Člověk míní, Pán Bůh mění.L'uomo propone e Dio dispone.

nabízet se: Nabízel se, že to zařídí.Si era proposto di pensarci lui.

navrhnout: Navrhl jsem mu, aby...Gli ho proposto di...

mínit: Člověk míní, Pán Bůh mění.L'uomo propone, Dio dispone.

proporre: Nabídla mi, abych zůstal na večeři.Mi ha proposto di rimanere a cena.