Hlavní obsah

náklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zátěž) carico m
  2. náklady (výdaje) čeho, na co costo mnáklady (souhrn) costi m pl di qc, spese f plživotní nákladycosto della vitanést/pokrýt nákladyfar fronte ai/coprire i costina své vlastní nákladya proprie spese
  3. (počet výtisků) tiratura f

Vyskytuje se v

fixní: ekon. fixní nákladycosti fissi

kalkulovat: kalkulovat nákladydeterminare i costi

nadměrný: nadměrný nákladcarico eccezionale

odpočitatelný: odpočítatelné nákladycosti deducibili

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycoprire i costi

pořizovací: pořizovací cena/nákladyprezzo/costi d'acquisto

provozní: ekon. provozní nákladycosti di esercizio

přeprava: náklady za přepravucosti di trasporto

režijní: režijní nákladycosti /spese generali

snížit: snížit nákladyridurre/tagliare i costi

těžký: těžký nákladcarico pesante

acquisizione: pořizovací nákladyecon. costi di acquisizione

carico: náklady jdou k tíži kohole spese sono a carico di q

costo: životní nákladyecon. costo della vita

esercizio: provozní nákladycosti di esercizio

gestione: režijní náklady, režieecon. costi di gestione

listino: ceníkové ceny/nákladyprezzi/costi di listino

minimizzazione: minimalizace nákladůminimizzazione dei costi

partecipare: (spolu)podílet se na nákladechpartecipare alle spese

sopportare: utáhnout/pokrýt náklady čeho, na cosopportare i costi di qc

spesa: na vlastní náklady, na vlastní výdajea proprie spese

supplementare: další/dodatečné/zvláštní nákladyecon. costi supplementari

tagliare: snížit nákladytagliare le spese

trasporto: přepravní nákladycosti di trasporto

viaggio: cestovní náklady/výlohycosti/spese di viaggio

vitto: náklady na stravu a ubytováníspese di vitto e alloggio

imputazione: vyúčtování nákladůimputazione dei costi

náklad: životní nákladycosto della vita