Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (stavby) čeho fondamenta f pl di qci přen. položit základy čehogettare le fondamenta di qc
  2. (podstata) base f(znalosti ap.) fondamento mna základě čehoin base a qczáklady čeho(oboru ap.) fondamenti m pl, rudimenti m pl di qc, (teorie, vědy ap.) lineamenti m pl, (osvojené vědomosti) istruzione base f di qc, (nejpodstatnější prvky) essenziale mekon. daňový základ(base) imponibile m
  3. (slova) base f (della parola)
  4. (východisko) base f, fondamento mna základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

Vyskytuje se v

daňový: daňový základbase imponibile

klást: klást základyporre/gettare le fondamenta

pohlaví: diskriminace na základě pohlavídiscriminazione di sesso

base: a base di qcna základě, na bázi čeho

chiave: arch. chiave di voltavrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstata

consenso: agire di consensojednat na základě konsenzu

discriminare: discriminare in base a qcdiskriminovat na základě čeho

elusione: fin. elusione fiscalesnižování základu daně legální

fondamento: parlare con fondamentomluvit na základě faktů

genere: discriminazioni di generediskriminace na základě pohlaví

gettare: gettare le fondamenta di qci přen. položit základy čeho

imponibile: base imponibilevyměřovací základ

lineamento: lineamenti di matematica/dirittozáklady matematiky/práva

porre: porre le fondamenta di qcpoložit základy čeho

scavo: scavo delle fondamenta(vy)hloubení/kopání základů

scorta: sulla scorta di qcna základě čeho, v souladu s čím

trarre: un film tratto da un romanzo ...film natočený na motivy/základě románu ...

ex novo: Devo rifarlo ex novo.Musím to od základů předělat.

perno: fare perno su q/qcmít co za základ, vycházet z čeho, spočívat na čem jako základě ap.