Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (část stavby) čeho fondamenta f pl di qci přen. položit základy čehogettare le fondamenta di qc
  2. (podstata) base f(znalosti ap.) fondamento mna základě čehoin base a qczáklady čeho(oboru ap.) fondamenti m pl, rudimenti m pl di qc, (teorie, vědy ap.) lineamenti m pl, (osvojené vědomosti) istruzione base f di qc, (nejpodstatnější prvky) essenziale mekon. daňový základ(base) imponibile m
  3. (slova) base f (della parola)
  4. (východisko) base f, fondamento mna základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

Vyskytuje se v

daňový: daňový základbase imponibile

klást: klást základyporre/gettare le fondamenta

pohlaví: diskriminace na základě pohlavídiscriminazione di sesso

base: na základě, na bázi čehoa base di qc

chiave: vrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstataarch. chiave di volta

consenso: jednat na základě konsenzuagire di consenso

discriminare: diskriminovat na základě čehodiscriminare in base a qc

elusione: snižování základu daně legálnífin. elusione fiscale

fondamento: mluvit na základě faktůparlare con fondamento

genere: diskriminace na základě pohlavídiscriminazioni di genere

gettare: i přen. položit základy čehogettare le fondamenta di qc

imponibile: vyměřovací základbase imponibile

lineamento: základy matematiky/právalineamenti di matematica/diritto

porre: položit základy čehoporre le fondamenta di qc

scavo: (vy)hloubení/kopání základůscavo delle fondamenta

scorta: na základě čeho, v souladu s čímsulla scorta di qc

trarre: film natočený na motivy/základě románu ...un film tratto da un romanzo ...

ex novo: Musím to od základů předělat.Devo rifarlo ex novo.

perno: mít co za základ, vycházet z čeho, spočívat na čem jako základě ap.fare perno su q/qc

základ: i přen. položit základy čehogettare le fondamenta di qc