Hlavní obsah

příklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zástupce jako ukázka) esempio m(pro ilustraci) illustrazione fna příkladad/per esempiouvést komu příklad čehodare a q un esempio di qc
  2. (početní) mat. problema m
  3. (vzor) čeho esempio m di qc(zářný vzor) modello mdávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a qvzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

Vyskytuje se v

brát si: brát si příklad z kohoseguire l'esempio di q

hodný: příklad hodný následováníun esempio da seguire

klasický: klasický příklad čehoesempio classico di qc

odstrašující: odstrašující příkladesempio deterrente

učebnicový: učebnicový příklad (toho, jak) ...un caso da manuale di ...

ukázkový: ukázkový příklad čehoesempio classico di qc

uvést: uvést příkladfare un esempio

demonstrovat: Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuspiegare qc con un esempio

vzít: Vezměte si příklad z ...Prendete esempio da ...

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

esempio: například, na příkladad/per esempio

illustrativo: názorný příkladesempio illustrativo

impostare: zadat (matematický) příkladmat. impostare un problema

mo': jako příklad, napříklada mo' d'esempio

palmare: zjevný příklad čehoesempio palmare di qc

problema: početní příkladmat. problema di aritmetica

tipico: typický příklad čehotipico esempio di qc

calzare: Ten příklad dokonale sedí.Quell'esempio calza a pennello.

proporre: uvést co jako příkladproporre qc come esempio

seguire: následovat příklad, řídit se příklademseguire un esempio

příklad: na příkladad/per esempio