Hlavní obsah

condizione

Podstatné jméno ženské

  1. podmínkaa condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione di s infinitivempouze pokud, jen kdyžsotto condizioneza podmínky, pod podmínkoucondizioni di vendita/pagamentoprodejní/platební podmínky
  2. stav, kondice fyzický, psychickýcondizioni di salutezdravotní stav
  3. stav, situace, kondice ekonomická
  4. poměry, postavení společenské
  5. stav vnější vzhledin cattive condizionive špatném stavu

Vyskytuje se v

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accettazione: condizioni di accettazionepodmínky přijetí

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

meteorologico: condizioni meteorologichepovětrnostní podmínky

pagamento: condizioni di pagamentoplatební podmínky

reclamo: condizioni di reclamoreklamační řád

retributivo: condizioni retributiveplatové podmínky

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

sotto: accettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkou

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

sufficiente: condizione sufficientedostačující podmínka

vendita: condizioni di venditaprodejní podmínky

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

dezolátní: v dezolátním stavuin pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovina

kritický: být v kritickém stavuessere in condizioni critiche

nesplnění: nesplnění podmínekinadempimento delle condizioni

perfektní: v perfektním stavuin ottime condizioni

podmínka: pod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

podmínka: splňovat/splnit podmínkysoddisfare le condizioni

podmínka: pracovní/životní podmínkycondizioni di lavoro/di vita

povětrnostní: povětrnostní podmínkycondizioni atmosferiche

předpoklad: za předpokladu, že ...purché..., a condizione che...

předpoklad: vytvářet předpoklady pro co podmínkycreare le condizioni indispensabili per qc

situace: meteor. povětrnostní situacecondizioni meteo

stísněný: ve stísněných podmínkáchin condizioni strette

storno: storno podmínkycondizioni di annullamento

zdatný: tělesně zdatnýin buone condizioni fisiche

životní: životní podmínkycondizioni di vita

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

pod, pode: pod podmínkou, že...a condizione che ...

přistoupit: Na naše podmínky nepřistoupili.Non hanno accettato le nostre condizioni.

vytvořit: vytvořit optimální podmínky pro...creare le condizioni ottimali per...