Hlavní obsah

condizione

Podstatné jméno ženské

  1. podmínkaa condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione di s infinitivempouze pokud, jen kdyžsotto condizioneza podmínky, pod podmínkoucondizioni di vendita/pagamentoprodejní/platební podmínky
  2. stav, kondice fyzický, psychickýcondizioni di salutezdravotní stav
  3. stav, situace, kondice ekonomická
  4. poměry, postavení společenské
  5. stav vnější vzhledin cattive condizionive špatném stavu

Vyskytuje se v

accettare: přistoupit na čí podmínkyaccettare le condizioni di q

accettazione: podmínky přijetícondizioni di accettazione

contrattuale: smluvní podmínky/povinnosti/závazkycondizioni/obblighi/obbligazioni contrattuali

meteorologico: povětrnostní podmínkycondizioni meteorologiche

pagamento: platební podmínkycondizioni di pagamento

reclamo: reklamační řádcondizioni di reclamo

retributivo: platové podmínkycondizioni retributive

salute: být v dobrém/špatném zdravotním stavuessere in buone/cattive condizioni di salute

sotto: akceptovat pod jednou podmínkouaccettare sotto condizione

stabilire: určit podmínky dohodystabilire le condizioni di un patto

sufficiente: dostačující podmínkacondizione sufficiente

vendita: prodejní podmínkycondizioni di vendita

modesto: Žijí ve skrovných podmínkách.Vivono in condizioni modeste.

dezolátní: v dezolátním stavuin pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovina

kritický: být v kritickém stavuessere in condizioni critiche

nesplnění: nesplnění podmínekinadempimento delle condizioni

perfektní: v perfektním stavuin ottime condizioni

podmínka: pod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...

povětrnostní: povětrnostní podmínkycondizioni atmosferiche

předpoklad: za předpokladu, že ...purché..., a condizione che...

situace: meteor. povětrnostní situacecondizioni meteo

stísněný: ve stísněných podmínkáchin condizioni strette

storno: storno podmínkycondizioni di annullamento

zdatný: tělesně zdatnýin buone condizioni fisiche

životní: životní podmínkycondizioni di vita

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

pod, pode: pod podmínkou, že...a condizione che ...

přistoupit: Na naše podmínky nepřistoupili.Non hanno accettato le nostre condizioni.

vytvořit: vytvořit optimální podmínky pro...creare le condizioni ottimali per...

condizione: pod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione che