Hlavní obsah

situace

Podstatné jméno, rod ženský

  • situazione f(okolnosti) circostanze f pl(podmínky) condizioni f plmeteor. povětrnostní situacecondizioni meteo(ne)příznivá situace pro cosituazione f (s)favorevole per qc

Vyskytuje se v

krizový: krizová situacesituazione di crisi

modelový: modelová situacesituazione modello

patový: patová situacesituazione di stallo

tíživý: být v tíživé situaciessere nei guai, v obtížích essere in difficoltà

vžít se: hovor. vžít se do čí situacemettersi nei panni di q

objasnit: Objasnil mi situaci.Mi ha chiarito la situazione.

pohoršovat se: Pohoršoval se nad politickou situací.Era scandalizzato dalla situazione politica.

vcítit se: Zkus se vcítit do mé situace.Mettiti nei miei panni.

vyhodnotit: vyhodnotit situacivalutare la situazione

vyhrotit se: Situace se vyhrotila.La situazione è precipitata.

vžít se: Vžij se do mé situace.Mettiti nei miei panni.

zhoršit: Jen to zhoršilo situaci.Ha solo peggiorato la situazione.