Hlavní obsah

postavení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posizione f(rozložení) disposizione f(seřazení ap.) allineamento mvedoucí postaveníposizione di testa, posizione leadersport. (v) postavení mimo hru(in) fuorigioco m
  2. (pozice těla) posizione f
  3. (v hierarchii ap.) posizione f(status) status m(historické ap.) collocazione fspolečenské postavenístatus sociale
  4. (funkce) posto m

Vyskytuje se v

pomník: postavit/odhalit pomník komucostruire/inaugurare un monumento a q

postavit: postavit stanmontare/piantare la tenda

řada: postavit se do řadymettersi in fila

sněhulák: stavět/postavit sněhulákafare un pupazzo di neve

stan: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

vůdčí: vůdčí postaveníposizione preminente

zákon: postavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qc

posílit: posílit své postavenírinforzare la propria posizione

postavit se: postavit se do frontymettersi in fila

z, ze: Chata je postavena z klád.La casetta è fatta di tronchi.

za: Postavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.

noha: postavit zase na nohy kohorimettere q in piedi

piedestal: postavit koho na piedestalmettere q su un piedistallo

assumere: sport. zaujímat obranné postaveníassumere la posizione di difesa

barricata: postavit barikádyerigere barricate

filare: Umí děti postavit do latě!Sa come far filare i figli!

fuoco: nechat vařit, postavit na plotnumettere sul fuoco

fuori: ofsajd, postavení mimo hrusport fuori gioco

gettare: postavit most přes řekugettare un ponte su un fiume

gioco: postavení mimo hru, ofsajdfuori gioco

levarsi: postavit se na čí obranulevarsi in difesa di q

linea: postavit se řady, seřadit semettersi in linea

mettere: založit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere su qc

montare: postavit stanmontare una tenda

ponte: postavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.gettare un ponte su qc, tra qc

riga: usměrnit koho, postavit koho do latěpřen. rimettere q in riga

rimettere: postavit koho znovu na nohy uzdravitrimettere in piedi q

ritto: postavit co (rovně)mettere qc ritto

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

sentinella: postavit na stráž kohomettere q di sentinella

sottordine: být podřízen komu/čemu, být v podřadném postavení ke komu/čemupřen. essere in sottordine a q/qc

tenda: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

piede: Postavil se na nohy.Si è alzato in piedi.

piedistallo: postavit koho na piedestal, vyzdvihovat koho, opěvovat kohomettere q su un piedistallo

puntare: postavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit sepuntare i piedi

rizzare: postavit si hlavurizzare la testa

spezzare: postavit se za koho, zastat se kohospezzare una lancia a favore di q

postavení: sport. (v) postavení mimo hru(in) fuorigioco