Hlavní obsah

postavení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posizione f(rozložení) disposizione f(seřazení ap.) allineamento mvedoucí postaveníposizione di testa, posizione leadersport. (v) postavení mimo hru(in) fuorigioco m
  2. (pozice těla) posizione f
  3. (v hierarchii ap.) posizione f(status) status m(historické ap.) collocazione fspolečenské postavenístatus sociale
  4. (funkce) posto m

Vyskytuje se v

pomník: postavit/odhalit pomník komucostruire/inaugurare un monumento a q

postavit: postavit stanmontare/piantare la tenda

řada: postavit se do řadymettersi in fila

sněhulák: stavět/postavit sněhulákafare un pupazzo di neve

stan: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

vůdčí: vůdčí postaveníposizione preminente

zákon: postavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qc

posílit: posílit své postavenírinforzare la propria posizione

postavit: Dům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...

postavit: Kam to mám postavit?Dove devo metterlo?

postavit: Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.

postavit se: postavit se do frontymettersi in fila

z, ze: Chata je postavena z klád.La casetta è fatta di tronchi.

za: Postavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.

noha: postavit zase na nohy kohorimettere q in piedi

piedestal: postavit koho na piedestalmettere q su un piedistallo

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

barricata: erigere barricatepostavit barikády

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

fuoco: mettere sul fuoconechat vařit, postavit na plotnu

fuori: sport fuori giocoofsajd, postavení mimo hru

gettare: gettare un ponte su un fiumepostavit most přes řeku

gioco: fuori giocopostavení mimo hru, ofsajd

levarsi: levarsi in difesa di qpostavit se na čí obranu

linea: mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se

mettere: mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na váze

montare: montare una tendapostavit stan

ponte: gettare un ponte su qc, tra qcpostavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.

riga: přen. rimettere q in rigausměrnit koho, postavit koho do latě

rimettere: rimettere in piedi qpostavit koho znovu na nohy uzdravit

ritto: mettere qc rittopostavit co (rovně)

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

sentinella: mettere q di sentinellapostavit na stráž koho

sottordine: přen. essere in sottordine a q/qcbýt podřízen komu/čemu, být v podřadném postavení ke komu/čemu

tenda: piantare/smontare la tendapostavit/složit stan

piede: Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.

piede: puntare i piedipostavit si hlavu, zapřít se

piedistallo: mettere q su un piedistallopostavit koho na piedestal, vyzdvihovat koho, opěvovat koho

puntare: puntare i piedipostavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit se

rizzare: rizzare la testapostavit si hlavu

spezzare: spezzare una lancia a favore di qpostavit se za koho, zastat se koho