Hlavní obsah

funkce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (účel) čeho funzione f di qcplnit funkci koho/čehofungere, funzionare da q/qc
  2. (matematická) funzione fmat. lineární/kvadratická funkcefunzione lineare/quadratica
  3. (pozice) funzione f(úřad) carica fvykonávat svou funkciesercitare la sua funzione

Vyskytuje se v

goniometrický: goniometrické funkcefunzioni goniometriche

nastoupit: nastoupit do funkceentrare in carica

nástup: nástup do funkceentrata in carica

primitivní: mat. primitivní funkcefunzione primitiva, primitiva

převzít: převzít čí funkcisubentrare a q

trigonometrický: trigonometrická funkcefunzione trigonometrica

uvedení: uvedení do funkce/úřaduinsediamento (in carica)

zastávat: zastávat funkci/úřadessere in carica, occupare la carica di qc

zbavit: zbavit funkce kohoprivare q della carica, rimuovere q dalla carica

zprostit: zprostit koho funkcedestituire q

životně: med. životně důležité funkce/orgányfunzioni/organi vitali

dosadit: Dosadili ho do funkce ředitele.L'hanno investito della funzione del direttore.

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

assumere: assumere un incaricoujmout se úkolu/funkce

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

consultivo: assemblea/funzione consultivaporadní sbor/funkce

funzione: funzione socialesociální funkce

funzione: in funzione di qcfungující jako co, ve funkci čeho

funzione: funzione legislativazákonodárná funkce

funzione: funzione direttivařídící funkce

funzione: entrare in funzionenastoupit do funkce

interdizione: interdizione dai pubblici ufficizákaz výkonu funkcí ve veřejné správě

iperbolico: mat. funzione iperbolicahyperbolická funkce

nomina: conferire una nomina a qjmenovat koho (do funkce)

periodico: mat. funzione periodicaperiodická funkce

poltrona: lasciare la poltronaodejít z funkce

presidenziale: carica presidenzialepředsednická funkce

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

funzione: Che funzioni ha?Jaké má funkce?, K čemu slouží?

inadeguato: È inadeguato per quell'incarico.On na tu funkci nestačí

permanenza: permanenza nell'incarico del direttoresetrvání ve funkci ředitele

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

sedere: sedere su due poltronesedět na dvou židlích, zastávat dvě funkce