Hlavní obsah

funkce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (účel) čeho funzione f di qcplnit funkci koho/čehofungere, funzionare da q/qc
  2. (matematická) funzione fmat. lineární/kvadratická funkcefunzione lineare/quadratica
  3. (pozice) funzione f(úřad) carica fvykonávat svou funkciesercitare la sua funzione

Vyskytuje se v

goniometrický: goniometrické funkcefunzioni goniometriche

nastoupit: nastoupit do funkceentrare in carica

nástup: nástup do funkceentrata in carica

primitivní: mat. primitivní funkcefunzione primitiva, primitiva

převzít: převzít čí funkcisubentrare a q

trigonometrický: trigonometrická funkcefunzione trigonometrica

uvedení: uvedení do funkce/úřaduinsediamento (in carica)

zastávat: zastávat funkci/úřadessere in carica, occupare la carica di qc, fungere da qc

zbavit: zbavit funkce kohoprivare q della carica, rimuovere q dalla carica, sesadit též disarcionare q

zprostit: zprostit koho funkcedestituire q

životně: med. životně důležité funkce/orgányfunzioni/organi vitali

dosadit: Dosadili ho do funkce ředitele.L'hanno investito della funzione del direttore.

abdicare: vzdát se dědictví/funkceabdicare a un'eredità/una carica

assumere: ujmout se úkolu/funkceassumere un incarico

carica: zastávat funkci/úřadricoprire/occupare la carica

consultivo: poradní sbor/funkceassemblea/funzione consultiva

funzione: sociální funkcefunzione sociale

interdizione: zákaz výkonu funkcí ve veřejné správěinterdizione dai pubblici uffici

iperbolico: hyperbolická funkcemat. funzione iperbolica

nomina: jmenovat koho (do funkce)conferire una nomina a q

periodico: periodická funkcemat. funzione periodica

poltrona: odejít z funkcelasciare la poltrona

presidenziale: předsednická funkcecarica presidenziale

rassegnare: vzdát se funkce/úřadurassegnare un mandato/una carica

inadeguato: On na tu funkci nestačíÈ inadeguato per quell'incarico.

permanenza: setrvání ve funkci ředitelepermanenza nell'incarico del direttore

pertinente: úkoly spojené s jeho funkcícompiti pertinenti alla sua carica

sedere: sedět na dvou židlích, zastávat dvě funkcesedere su due poltrone

funkce: plnit funkci koho/čehofungere, funzionare da q/qc