Hlavní obsah

zprostit

Dokonavé sloveso

  1. (povinnosti ap.) koho čeho prosciogliere, disimpegnare q da qc(prominout výkon) esonerare, dispensare q da qc(výjimkou ap.) esentare q da qczprostit koho obvinění/obžaloby soudněprosciogliere qzprostit koho viny soudněassolvere q
  2. (odvolat z funkce)zprostit koho funkcedestituire q

Vyskytuje se v

obžaloba: prosciogliere/assolvere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahu

formula: assolvere con formula pienaplně zprostit obžaloby

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

prosciogliere: prosciogliere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby

sciogliere: sciogliere q da una promessazprostit koho slibu

zprostit: prosciogliere qzprostit koho obvinění/obžaloby soudně